Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 3. klasse – 2017/2018

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 14 og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsagligt iLitt.dk, iSkriv.dk og Superbog.dk som alle er en del af Alineas iDansk.

( For overbygningens vedkommende drejer det sig om iLitt.dk, iSkriv.dk og Onlineprøver (dansk.onlineproever.dk). )

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer op med stof fra hylderne, for at dække områder som ikke er fokuseret i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes timeangivelser, at der suppleres med relevante danskfaglige aktiviteter, ligesom tidsrammen er udvidet en anelse. Erfaringen viser, at tiden altid skrider i mere eller mindre grad.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 32-35: Fabler

Lektioner

16

Varighed

4 uger

Fabler

Eleverne arbejder analytisk og tolkende med et bredt udvalg af fabler. Fra Æsop til Louis Jensen. Eleverne arbejder afslutningsvis med deres egen produktion af en fabel.

Forløbet kan udbygges ved at koble forløbet Fabel i iSkriv.dk (ca. 12 lektioner) til mellemtrinnet.

Begge forløb har interaktive assistenter som støtter elevens faglige progression.

Uge 36-39: Grammatik

Lektioner

13

Varighed

 3 uger

Grammatik

Denne del dækkes ikke specifikt af Alineas portaler.

Her henviser vi til de materialer som findes på jeres egen skole og fx til de sekvenser i Alineas Stavevejen og Skrivevejen, som måtte give mening i den forbindelse.

Uge 40-43: Myte

Lektioner

16

Varighed

 3 uger

Myte

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for mytens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved at kunne genkende og analysere myter og skrive egne myter, hvor de giver udtryk for, at livet leves efter regler, som vi alle må følge.

Uge 44-47: H.C. Andersen

Lektioner

18

Varighed

 4 uger

H.C. Andersen

Det overordnede mål med forløbet er at eleverne skal lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr og en personlig skildring af hans liv og forfatterskab. Gennem det analytiske og tolkende arbejde med eventyrene at bliver eleverne klogere på, hvilke kvaliteter hans forfatterskab rummer.

Ressourcer:

Superbog.dk – I Alineas frilæsningsportal kan eleverne finde over 20 eventyr-titler i genrerne kunsteventyr, folkeeventyr og eksistenseventyr.

Aktuelle begivenheder:

BUSTER/CPH PIX FESTIVAL 27.10-9.11.2016

Tjek Alineas facebook-side for opdateringer i forbindelse med festivalen.

Uge 48-50: Læsebånds-forløb

Lektioner

Varighed

 4 uger

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Læsebånds-forløb

(20 minutters daglig læsning)

Formålet med forløbet er at fastholde elevernes lyst og motivation for at læse samt at styrke elevernes læsefærdigheder. Endvidere er det målet med forløbet at skabe en kultur, hvor læsning er en del af elevernes dagligdag.

Vi foreslår, at man placerer læsebåndet som en fast daglig rutine på 20 minutter gerne på samme tid af dagen, hvis det kan lader sig gøre i forhold til klassen skema.

Forberedelse:

Lav en bogkasse fra skolens bibliotek med et bredt udvalg af bøger i forskellige genre og sværhedsgrader, men opfordre også eleverne til at medbringe deres egne bøger. Som et alternativ kan man gå samlet på biblioteket og find bøger til læsebåndet.

Det er vigtigt, at eleven hver gang har en bog/tekst klar til læsebåndet, som har tekstmængde nok til, at de kan læse hele tiden, så de ikke skal bruge tiden på at finde en ny bog/tekst.

Vi foreslår, at eleverne første gang finder en fast plads, hvor de gerne vil sidde og læse hver gang. Lad det være muligt at finde en krog, vinduskarm eller andre alternativer. Dog anbefaler vi, at man bliver i klassen, og dermed skaber et fællesskab omkring læsningen.

Sæt et ur til 20 minutter. Uret må gerne være synligt for eleverne, så de ved hvor længe læsebåndet varer.

Ud over at finde bøger på skolens bibliotek mener vi det oplagt, at man anvender Superbog.dk, som indeholder mere end 300 titler til frilæsning.

Boganmeldelse

Læsebåndsforløbet kan med fordel kombineres med forløbet Boganmeldelse.

Eleverne får en forståelse for boganmeldelsens genretræk ved først at læse og analysere to boganmeldelser og derefter selv at skrive en anmeldelse.

Ressourcer:

Superbog.dk

Uge 52-3: Digt

Lektioner

 20

Varighed

 4 uger

Digt

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for digtets genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse et digt samt selv skrive et digt, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået. Det er oplagt at lade dette forløb indgå i en større sammenhæng. Det kunne fx være et forløb om lyrik.

Vi anbefaler at eleven også arbejder med følgende forløb:

Boganmeldelse

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for boganmeldelsens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse en boganmeldelse samt selv skrive en boganmeldelse, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået.

Ressourcer:

Superbog.dk – Vi anbefaler serien Team A af Daniel Zimmerkopf og Ida-Marie Rendtorff. Her findes de 4 første titler i serien.

Uge 4-7: Fantasy

Lektioner

 20

Varighed

 3 uger

Fantasy

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for fantasyfortællingens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved at skrive deres egne fantasyfortælling, hvor de anvender genrens specifikke træk, fx portalen, det magiske univers og det forsømte barn som hovedperson.

Ressourcer:

Superbog.dk – Det er oplagt at kombinere forløbet i iSkriv.dk med et arbejde med fantasy-titler (mere end 20) og de tilhørende forståelsesopgaver i Alineas frilæsningsportal

Aktuelle begivenheder:

”Uge 6” (Sex og samfund)

På undervisningsportalen kan du finde materialer, som matcher præcis dine krav til klassetrin, tidsforbrug, fag, emner samt færdigheds- og vidensområder. Materialerne kan du bruge hele året, men nogle kampagneelementer er kun tilgængelige i selve kampagneugen.

Uge 8-12: Forfatterportræt

Lektioner

 16

Varighed

 5 uger

Forfatterportræt

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for et forfatterportræts genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse et forfatterportræt samt selv skrive et forfatterportræt, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået.

Her vil det være oplagt at skele til iLitt.dk og forløbet om Ole Lund Kirkegaard som både indeholder biografiske aspekter og tolkende/analytiske sekvenser.

Ressourcer:

Superbog.dk – I Alineas frilæsningsportal  finder eleverne eksempler på forfatterskaber som Jørn Jensen, Benni Bødker, Lars-Henrik Olsen m.fl.

Uge 13-17: Makkerlæsning

Lektioner

28

Varighed

 5 uger

Makkerlæsning

Her læser eleverne med en makker fra et mindre klassetrin, fx fra 1.klasse. Varigheden kan variere og forløbet kan strække sig over kortere eller længere tid, men her foreslår vi 2 lektioner om ugen. En del af øvelsen kan udvides til at de store elever indledningsvis hjælper de mindre med at finde en tekst, fx på skolens bibliotek eller Superbog.dk Herefter læses der sammen i 15 min ca. hvorefter de taler sammen parvis om det læste.

Forløb: Myter i litteraturen og i kristendommen. Her foreslår vi at læreren i et tværfagligt samarbejde med kristendomslæreren arbejder med fx begrebet skabelse i myter og sagn fra Bibelen, nordisk mytologi og fantasy-tekster.

Forløbet Myte i iSkriv.dk kan evt. også inddrages her, men eftersom sigtet her er 5.klassetrin, må det være op til læreren at vurdere.

Ressourcer:

Superbog.dk – I Alineas frilæsningsportal kan eleverne finde eksempler på en række fantasy-titler, fx Helvedesporten og Spejlslottet.

Uge 18-21: Ole Lund Kirkegaard

Lektioner

20

Varighed

4 uger

Ole Lund Kirkegaard

I dette forløb skal eleverne lære Ole Lund Kirkegaard og hans tekstunivers at kende. De læser uddrag af de mest kendte tekster fra bag-kataloget og lærer at forholde sig til det særlige miljø og de skæve personligheder i teksterne.

Uge 22-25: Ole Lund Kirkegaard og film

Lektioner

18

Varighed

4 uger

Ole Lund Kirkegaard og film

Eleverne arbejder videre med Ole Lund Kirkegaards univers sådan som det er skildret i både ældre og nyere danske film. Forløbet i iLitt.dk kan danne udgangspunkt da der her peges på enkelte films iscenesættelse af teksternes univers. Vi foreslår et arbejde med filmene ”Gummi Tarzan”, ”Lille Virgil” og ”Orla Frøsnapper”.

Vi anbefaler at eleven også arbejder med følgende:

Grammatik: Denne del dækkes ikke specifikt af Alineas portaler. Her henviser vi til de materialer som findes på jeres egen skole og fx til de sekvenser i Alineas Stavevejen og Skrivevejen, som måtte give mening i den forbindelse.