Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 4. klasse – 2017/2018

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 14 og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsagligt iLitt.dk, iSkriv.dk, iStavning og Superbog.dk som alle er en del af Alineas iDansk.

( For overbygningens vedkommende drejer det sig om iLitt.dk, iSkriv.dk og Onlineprøver (dansk.onlineproever.dk). )

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer op med stof fra hylderne, for at dække områder som ikke er fokuseret i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes timeangivelser, at der suppleres med relevante danskfaglige aktiviteter, ligesom tidsrammen er udvidet en anelse. Erfaringen viser, at tiden altid skrider i mere eller mindre grad.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 32-35: Helte og antihelte

Lektioner

22

Varighed

 4 uger

Helte og antihelte

Eleverne arbejder analytisk og tolkende med en lang række tekster som hver især skal etablere en bredere forståelse hos eleverne af begrebet helte. Eleverne skal i praksis skulle undersøge begrebet helt/heltinde på forskellige måder. Slutproduktet, Mesterstykket, bliver en heltehistorie som udarbejdes med hjælp fra en interaktiv assistent og sitets digitale ressourcer.

Ressourcer:

Superbog.dk – Alineas frilæsningsportal indeholder en række titler som læreren kan supplere med.

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 36-39: Faglig læsning og læseforståelse

Lektioner

20

Varighed

 3 uger

Faglig læsning og læseforståelse

I dette forløb er målet at eleverne gennem en eksplicit undervisning i læsning og læseforståelse bliver bevidste om, hvad der karakteriserer en aktiv læser og hvilke komponenter læseprocessen er sammensat af. De skal have en forståelse for, at deres læsekompetence kan udvikles gennem hele skoleforløbet.

Forløbet kan kobles til flere sekvenser i iSkriv.dk så der således også fokuseres på den skriftlige del af faglig læsning. Dette kan være medvirkende til at eleverne bliver bevidste om, at litteraturlæsning og skrivning hænger sammen.

Ressourcer:

Superbog.dk – I Alineas frilæsningsportal kan eleverne finde et stort udbud af fagbøger.

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 40-43: Turbo lyddigt

Lektioner

6

Varighed

 1 uge

Turbo lyddigt

I dette forløb skal eleverne lave et lyddigt. Det skal de gøre ved at læse et digt op, optage det og lave et lydspor med musik til i et musikredigeringsprogram (Skoletube/Soundation). Eleverne arbejder således både på i iLitt.dk og på sitet SMÅP.dk

Ressourcer:

Grammatik – Denne del dækkes ikke specifikt af Alineas portaler. Her henviser vi til de materialer som findes på jeres egen skole og fx til de sekvenser i Alineas Stavevejen og Skrivevejen, som måtte give mening i den forbindelse.

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Aktuelle begivenheder:

Skolernes motionsdag (uge 41)

Fokus på krop og bevægelse. På hjemmesiden findes inspirationshæfter til download. Tjek også Alineas facebook-side for opdateringer i den forbindelse.

Uge 44-47: Boganmeldelse

Lektioner

14

Varighed

 3 uger

Boganmeldelse

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for boganmeldelsens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse en boganmeldelse samt selv skrive en boganmeldelse, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået.

Ressourcer:

Superbog.dk – I Alineas frilæsningsportal kan eleverne finde et stort udbud af titler til frilæsning og hermed til anmeldelser.  Vi anbefaler serien Team A af Daniel Zimmerkopf og Ida-Marie Rendtorff. Her findes de 4 første titler i serien.

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Aktuelle begivenheder:

BUSTER/CPH PIX FESTIVAL 27.10-9.11.2016

Tjek Alineas facebook-side for opdateringer i forbindelse med festivalen.

Uge 48-51: Læsebånds-forløb

Lektioner

Varighed

 4 uger

Læsebånds-forløb

(20 minutters daglig læsning)

Formålet med forløbet er at fastholde elevernes lyst og motivation for at læse samt at styrke elevernes læsefærdigheder. Endvidere er det målet med forløbet at skabe en kultur, hvor læsning er en del af elevernes dagligdag.

Vi foreslår, at man placerer læsebåndet som en fast daglig rutine på 20 minutter gerne på samme tid af dagen, hvis det kan lader sig gøre i forhold til klassen skema.

Forberedelse:

Lav en bogkasse fra skolens bibliotek med et bredt udvalg af bøger i forskellige genre og sværhedsgrader, men opfordre også eleverne til at medbringe deres egne bøger. Som et alternativ kan man gå samlet på biblioteket og find bøger til læsebåndet.

Det er vigtigt, at eleven hver gang har en bog/tekst klar til læsebåndet, som har tekstmængde nok til, at de kan læse hele tiden, så de ikke skal bruge tiden på at finde en ny bog/tekst.

Vi foreslår, at eleverne første gang finder en fast plads, hvor de gerne vil sidde og læse hver gang. Lad det være muligt at finde en krog, vinduskarm eller andre alternativer. Dog anbefaler vi, at man bliver i klassen, og dermed skaber et fællesskab omkring læsningen.

Sæt et ur til 20 minutter. Uret må gerne være synligt for eleverne, så de ved hvor længe læsebåndet varer.

Ovenstående kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk.

Ressourcer:

Superbog.dk – Ud over at finde bøger på skolens bibliotek mener vi det oplagt, at man anvender Superbog.dk, som indeholder mere end 300 titler til frilæsning.

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 52-4: Digt

Lektioner

 18

Varighed

 4 uger

Digt

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for digtets genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse et digt samt selv skrive et digt, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået. Det er oplagt at lade dette forløb indgå i en større sammenhæng. Det kunne fx være et forløb om lyrik.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 5-9: Forfatterportræt

Lektioner

 16

Varighed

 3 uger

Forfatterportræt

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for et forfatterportræts genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse et forfatterportræt samt selv skrive et forfatterportræt, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået.

Ressourcer:

Superbog.dk – I Alineas frilæsningsportal finder eleverne eksempler på nyere forfatterskaber som fx Jørn Jensens, Benni Bødker, Lars-Henrik Olsen m.fl.

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Aktuelle begivenheder:

Forløb: ”Uge 6” (Sex og samfund)

På undervisningsportalen kan du finde materialer, som matcher præcis dine krav til klassetrin, tidsforbrug, fag, emner samt færdigheds- og vidensområder. Materialerne kan du bruge hele året, men nogle kampagneelementer er kun tilgængelige i selve kampagneugen.

Uge 10-14: Gys og gru

Lektioner

 20

Varighed

 5 uger

Gys og gru

Formålet med forløbet har et dobbelt sigte. Eleverne lærer gysergenren at kende og de oparbejder en bevidsthed om de læsestrategier de selv anvender gennem læsningen.

I serien Koldt blod fra Alineas Superbog.dk kan eleverne hente og læse den fulde gyserserie af Jørn Jensen. Der er koblet forståelsesopgaver til hver enkelt titel i serien. Fra iLitt.dk kan læreren anvende forløbet Læsning og læseforståelse til at etablere nogle læseforståelsesstrategier hos eleverne – navnlig i kapitel 3 der fokuserer novellen som genre.

Ressourcer:

Makkerlæsning – Her læser eleverne med en makker fra et mindre klassetrin, fx fra 3.klasse. Varigheden kan variere og forløbet kan strække sig over kortere eller længere tid, men her foreslår vi 2 lektioner om ugen alt efter lærerens temperament. En del af øvelsen kan udvides til at de store elever indledningsvis hjælper de mindre med at finde en tekst, fx på skolens bibliotek eller Superbog.dk Herefter læses der sammen i 15 min ca. hvorefter de taler sammen parvis om det læste.

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 15-18: Graphic novel ”Elin under havet”

Lektioner

 18

Varighed

 4 uger

Graphic novel ”Elin under havet” – UNDER UDARBEJDELSE

I dette forløb skal eleverne arbejde med en grafisk roman.
De skal først lære om den grafiske roman som genre og lave en analyse og en fortolkning af ”Elin under havet” ved hjælp af digitale værktøjer.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 19-21: Madopskrift

Lektioner

 16

Varighed

 4 uger

Madopskrift

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for madopskriftens genretræk og dens opbygning. Madopskriften er en genre, som mange elever kommer i kontakt med i deres dagligdag, og derfor er det vigtigt, at eleverne lærer at forholde sig til denne kommunikationsform.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 23-25: Folkeeventyr

Lektioner

 18

Varighed

 3 uger

Folkeeventyr

Målet med forløbet er, at give eleverne forståelse for folkeeventyrs genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere et folkeeventyr samt selv skrive deres eget folkeeventyr, der indeholder mange eventyrtræk og har en tydelig kronologi.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.