Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 8. klasse – 2017/2018

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 14 og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsagligt iLitt.dk, iSkriv.dk og iStavning.dk.

I årsplanen forudsætter vi at læreren selv supplerer op med stof fra hylderne, for at dække områder som ikke er fokuseret i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes lektionsangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning. Tidsrammen er udvidet en anelse i forhold til angivelserne i forløbsvejledningerne eftersom erfaringen viser, at tiden ofte skrider i mere eller mindre grad. Omvendt er det samlede årlige lektionstal en del højere end det normerede, hvilket giver læreren en mulighed for at fordele timerne efter temperament.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 32-35: Billedsprog og metaforer

Lektioner

24

Varighed

 4 uger

Billedsprog og metaforer

Det primære mål i dette forløb er at give eleverne klar og faglig forståelse af billedsprog og metaforer og deres betydning i sprog og kommunikation. Gennem en række eksempler i dagligsproget, artikler og digte spores eleverne ind på billedsprog og metaforer, og med diskussioner reflekteres over begrebets uklare grænser. Som et sekundært mål arbejder eleverne også i dybden med forskellige genrer (lyrik, rap, artikler og dagligsprog).

Ressourcer:

Restudy – Billedsprog

Restudy – Komposition

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Retskrivningsprøven/Læseprøven – Træn til læse- og retskrvningsprøven.

Uge 36-40: Novellen

Lektioner

24

Varighed

5 uger

Novellen

Formålet med dette undervisningsforløb er at give eleverne forståelse af genren novelle og sætte fokus på centrale indfaldsvinkler til analyse og fortolkning af ældre og nyere noveller. Gennem arbejdet med ældre og nyere noveller spores eleverne ind på udviklingen af genren, dens virkemidler og former. Som et sekundært mål kommer eleverne også til at arbejde med ældre sprog og sprogbrug.

Forløbet kan kobles til Novelle i iSkriv.dk.

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal kunne opbygge en novelle med konflikt, vendepunkt/vendepunkter, klimaks og slutning, kunne skrive med variation i fortælletempo, kunne beskrive personer og miljøer, kunne bruge sproglige virkemidler som sammenligninger, metaforer, gentagelser og sanselige beskrivelser og kunne bruge variation af periodelængde som et virkemiddel.

Ressourcer:

Restudy – Billedsprog

Restudy – Novelle

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Retskrivningsprøven/Læseprøven – Træn til læse- og retskrvningsprøven.

Uge 41-46: Benny Andersen

Lektioner

24

Varighed

5 uger

Benny Andersen

Det primære mål i dette forløb er at give eleverne en klar forståelse af Benny Andersens mangfoldige forfatterskab, herunder særligt fokus på det sproglige. Eleverne arbejder med forskellige tekster og genrer og arbejder således også med deres genreforståelse.

Ressourcer:

Restudy – Billedsprog

Restudy – Fortolkning

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Retskrivningsprøven/Læseprøven – Træn til læse- og retskrvningsprøven.

Uge 41-46: Dansk Rap

Lektioner

24

Varighed

5 uger

Dansk Rap

I dette forløb skal eleverne arbejde med dansk rap som lyrisk genre. De vil stifte bekendtskab med en håndfuld nyere danske rappere, og gennem en forståelse af dansk raps historie og lyrisk analyse får de en dybere og bredere forståelse for deres tekster – de skal udvikle deres genrekendskab. Derudover arbejder eleverne med at lege med sproget og bruge det kreativt og nyskabende på samme måde som de danske rappere. På den måde skal de udvikle en fornemmelse for sprogets magi.

Ressourcer:

Restudy – Fortolkning

Restudy – Billedsprog

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Retskrivningsprøven/Læseprøven – Træn til læse- og retskrvningsprøven.

Uge 2-6: Nyhedsartikel

Lektioner

18

Varighed

4 uger

Nyhedsartikel

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en nyhedsartikel. Eleverne skal lære, hvilke dele en nyhedsartikel består af, hvilken betydning de enkelte dele i en nyhedsartikel har, hvordan en artikel er struktureret efter nyhedstrekanten, have kendskab til nyhedskriterier, vide, hvilket sprog der anvendes i nyhedsartikler og vide, at formålet med en nyhedsartikel er at give oplysninger om en nyhed.

Ressourcer:

iSkriv.dk – tilbyder en lang række prøveopgaver i skriftlig fremstilling indenfor forskellige genrer – nyhedsartikel, dagbog, essay osv. Eleverne besvarer opgaverne i sitet, hvor de naturligvis også gemmes og kan printes.

Restudy – Genrer

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Retskrivningsprøven/Læseprøven – Træn til læse- og retskrvningsprøven.

Aktuelle begivenheder:

Terminsprøver

Terminsprøver og datoer herpå kan variere fra skole til skole, men i den udstrækning at prøverne fokuserer danskfagligt på retstavning, læsning og skriftlig fremstilling anbefaler vi at arbejde med Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning. Sitet gør det nemt og motiverende for både lærer og elever at forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning. Sitet indeholder 30 retskrivningsprøver i 3 niveauer, der nøje svarer til ministeriets prøve.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring.

Uge 7-11: Forberedelse til projektopgaven

Lektioner

12

Varighed

5 uger

Forberedelse til projektopgaven

Eleverne arbejder med at formulere problemformuleringer og fordybelsesområder og fokuserer hermed på den kommende projektopgave.

Ressourcer:

Restudy – Grammatik

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Retskrivningsprøven/Læseprøven – Træn til læse- og retskrvningsprøven.

Aktuelle begivenheder:

Projektopgaven (uge 10-11)

Her arbejder eleverne med projektopgaven. Datoerne kan variere fra skole til skole.

Uge 12-16: 00'erne

Lektioner

24

Varighed

4 uger

00’erne

Det primære formål med dette forløb er, gennem arbejde med tekster og andre medieudtryk, at give eleverne en forståelse af perioden 00’ernes mest fremtrædende motiver og temaer. Som et sekundært mål kommer eleverne også til at arbejde med sproglige og stilistiske virkemidler.

Ressourcer:

Restudy – Billedsprog

Restudy – Fortolkning

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Retskrivningsprøven/Læseprøven – Træn til læse- og retskrvningsprøven.

Uge 17-21: Herman Bang

Lektioner

24

Varighed

5 uger

Herman Bang

Det primære mål for dette forløb er at eleverne skal lære Herman Bangs forfatterskab og særlige skrivestil at kende. De skal arbejde med hans noveller og journalistik, og de vil derigennem få et indblik i hans liv og den tid, han levede i. Med udgangspunkt i impressionismen tages fat på Bangs banebrydende journalistik og skrivefigurerne i hans noveller.

Forløbet kan med fordel kombineres med forløbet Erindring i iSkriv.dk´,

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en erindring. Eleverne skal kunne skrive en startsætning, der fanger læserens opmærksomhed, lære at opbygge en erindring med en begyndelse, en midte og en slutning, at skrive personlige kommentarer/reflektere over den oplevelse, erindringen handler om, bruge præcise handleverber, der danner billeder hos læseren, bruge tidsadverbier/konjunktioner, der udtrykker tidsforløb og lære at skrive scenisk med detaljer, der taler til flere sanser.

Ressourcer:

Restudy – Herman Bang

Restudy – Fortolkning

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Retskrivningsprøven/Læseprøven – Træn til læse- og retskrvningsprøven.

Uge 22-25: Personligt brev

Lektioner

18

Varighed

4 uger

Personligt brev

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et personligt brev. Eleverne skal kunne skrive modtagerrettet, tilpasse sprog og indhold efter situationen, tilpasse tonen i brevet efter modtager og situation, skrive personligt med brug af kommentarer, skrive hverdagsagtigt med brug af adverbier og opbygge et personligt brev.

Ressourcer:

Restudy – Afgangsprøven

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Retskrivningsprøven/Læseprøven – Træn til læse- og retskrvningsprøven.

Aktuelle begivenheder:

Forberedelse til afgangsprøverne i mundtlig og skriftlig dansk.

Onlineprøver – Eleverne kan her arbejde med dansk retskrivning. Sitet gør det nemt og motiverende for både lærer og elever at forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning. Sitet indeholder 30 retskrivningsprøver i 3 niveauer, der nøje svarer til ministeriets prøve.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring.

iSkriv.dk – tilbyder en lang række prøveopgaver i skriftlig fremstilling indenfor forskellige genrer – nyhedsartikel, dagbog, essay osv. Eleverne besvarer opgaverne i sitet, hvor de naturligvis også gemmes og kan printes.