Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 0. klasse

skoleåret 2017/2018

Årsplanen er blevet til på baggrund af kompetenceområdet Sprog i Undervisningsministeriets Færdigheds- og vidensmål for Børnehaveklassen.

Det vil være forskelligt fra klasse til klasse, hvor lang tid der arbejdes med de enkelte forløb, så derfor skal årsplanen opfattes som vejledende. Årsplanen tager desuden højde for, at skoleåret rummer en lang række andre aktiviteter, som den enkelte lærer selv lægger ind i sin årsplan. Det gælder særligt den første tid i børnehaveklassen, hvor eleverne skal vænne sig til at gå i skole – derfor begynder årsplanen først i september.

Den individuelle læsning

Årsplanen bør kontinuerligt suppleres med såvel elevernes individuelle læsetræning som læsning med læsemakker og i læsegrupper. Til dette formål indeholder Danskportalen flere end 300 digitale letlæsningsbøger, som tildeles eleverne ud fra niveau og interesse.

Gå til Superbog.

Se samlet titeloversigt her.

Den individuelle skrivning

Vi anbefaler, at årsplanen suppleres med ugentlige skriveopgaver for at understøtte elevernes øvrige arbejde med bogstavernes lyde. Til dette formål indeholder Danskportalen modulet Skriv og Læs Skole, som bygger på tankerne om opdagende skrivning. Modulet kan inddrages efter behov året rundt.

Gå til Skriv og Læs Skole.

Se video om opdagende skrivning her.

Den første læsning

Den første læsning er et dansksystem, hvor eleverne lærer at læse og skrive. Det består dels af en lang række bøger, dels af denførstelæsning.dk, som er en del af Danskportalen. Vi anbefaler, at man sideløbende med arbejdet med det digitale materiale anskaffer engangshæftet Den første læsning Lyd og Bogstav til hver elev. Denne bog styrker elevens evne til at læse små ord ved at sætte lyd på de enkelte bogstaver og til at skrive lydrette ord ved at høre, hvilke bogstaver der indgår i de enkelte ord.

Find Den første læsning Lyd og Bogstav her.

Uge 36-37: Eventyrværksted De tre Bukke Bruse

Lektioner

14

Varighed

2

uger

Eventyrværksted: De tre Bukke Bruse

Eleverne vil i løbet af året møde eventyrgenren flere gange og herigennem opbygge et kendskab til og en forståelse for eventyrs særlige kendetegn. Bl.a. opbygningen med begyndelse, handling og slutning; de gode og de onde personer; tallet 3 m.m.

De tre Bukke Bruse foreligger i flere versioner i Danskportalen, og vi anbefaler, at man til 0. klasse anvender billedbogen]. Uanset om man vælger denne eller højtlæsningsversionen fra eventyrværkstedet, er det vigtigt at tale om særlige ord i teksten, før der arbejdes med denne.

Læs eller afspil De tre Bukke Bruse flere gange, og arbejd med eventyret med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). I quizzen, der hører til eventyret, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne eventyr. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Som afslutning på forløbet anbefaler vi, at klassen sammen læser en af følgende billedbøger:

De tre Bukke Bruse i Badeland af Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund. Find bogen her.

De tre Bukke Bruse vender tilbage af Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund. Find bogen her.

Bøgerne kan danne udgangspunkt for en samtale om gamle og nye udgaver af eventyr med henblik på forskelle og ligheder.

Uge 38-41: Bogstavkendskab

Lektioner

6

Varighed

4

uger

Bogstavkendskab

I forløbet om bogstavkendskab lærer eleverne at genkende hvert bogstavs form og navn og dets placering i alfabetet. Desuden lærer de at lytte sig frem til første bogstav i ord.

Syng bogstavrappen eller abc-rappen sammen med eleverne, så de lærer disse raps at kende, og så de bliver fortrolige med alfabetet herigennem.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Uge 43-44: Eventyrværksted Rødhætte

Lektioner

12

Varighed

2

uger

Eventyrværksted: Rødhætte

Eventyret optræder her i en ikke-moderniseret udgave, og der vil derfor optræde ord, eleverne ikke har mødt tidligere. Det er derfor vigtigt at tale om særlige ord i teksten, før der arbejdes med denne.

Læs eller afspil Rødhætte flere gange, og arbejd med eventyret med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). I quizzen, der hører til eventyret, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne eventyr. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Læs mere om eventyrværkstederne i denførstelæsning.dk her.

Uge 45-48: Fonologisk opmærksomhed

Lektioner

6

Varighed

4

uger

Fonologisk opmærksomhed

I forløbet om fonologisk opmærksomhed arbejder eleverne med forholdet mellem bogstaverne og deres standardlyde. Desuden er der fokus på rim.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Uge 49-51: Eventyrværksted Hans og Grete

Lektioner

12

Varighed

3

uger

Eventyrværksted: Hans og Grete

Hans og Grete foreligger i flere versioner på portalen, og vi anbefaler, at man til 0. klasse anvender billedbogen. Uanset om man vælger denne eller højtlæsningsversionen fra eventyrværkstedet, er det vigtigt at tale om særlige ord i teksten, før der arbejdes med denne. Læs eller afspil Hans og Grete flere gange, og arbejd med eventyret med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). I quizzen, der hører til eventyret, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne eventyr. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Læs mere om eventyrværkstederne i denførstelæsning.dk her.

Uge 1-4: Lydanalyse

Lektioner

6

Varighed

4

uger

Lydanalyse

I forløbet om lydanalyse lærer eleverne at lytte sig frem til, hvilke lyde der indgår i ord, de hører. De skal også arbejde med stavelser og selv skrive lydrette ord.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Uge 5-6: Eventyrværksted Snehvide

Lektioner

12

Varighed

4

uger

Eventyrværksted: Snehvide

Eventyret optræder her i en ikke-moderniseret udgave, og der vil derfor optræde ord, eleverne ikke har mødt tidligere. Det er derfor vigtigt at tale om særlige ord i teksten, før der arbejdes med denne.

Læs eller afspil Snehvide flere gange, og arbejd med eventyret med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). I quizzen, der hører til eventyret, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne eventyr. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Læs mere om eventyrværkstederne i denførstelæsning.dk her.

Uge 8-11: Lydsyntese (vinterferie uge 7 eller 8)

Lektioner

6

Varighed

4

uger

Lydsyntese

I forløbet om lydsyntese lærer eleverne at sætte lyde sammen til ord, at læse enkle ord og at sætte stavelser sammen til ord.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Uge 13-14: Eventyrværksted Klods Hans

Lektioner

15

Varighed

4

uger

Eventyrværksted Klods Hans

Eventyret optræder her i en ikke-moderniseret udgave, og der vil derfor optræde ord, eleverne ikke har mødt tidligere. Det er derfor vigtigt at tale om særlige ord i teksten, før der arbejdes med denne.

Læs eller afspil Klods Hans flere gange, og arbejd med eventyret med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). I quizzen, der hører til eventyret, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne eventyr. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Læs mere om eventyrværkstederne i denførstelæsning.dk her.

Som afslutning på forløbet anbefaler vi, at klassen sammen ser dukkefilmen Klods Hans, som findes på Filmcentralen. Dukkefilmen kan danne udgangspunkt for en samtale om de forskellige udgaver af eventyret med henblik på ligheder og forskelle. Hvilken betydning har desuden de to medier? Ønsker man at arbejde mere i dybden med dukkefilmen, kan et undervisningsmateriale hentes her.

Uge 15-18: Ordkendskab

Lektioner

6

Varighed

4

uger

Ordkendskab

I forløbet om ordkendskab får eleverne en forståelse for, at ord kan være sat sammen af andre ord, og de lærer at lave nye ord ved at sætte ord sammen. De arbejder også med betydningen af ord.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Uge 19-20: Eventyrværksted Guldlok

Lektioner

12

Varighed

2

uger

Eventyrværksted Guldlok

Eventyret optræder her i en ikke-moderniseret udgave, og der vil derfor optræde ord, eleverne ikke har mødt tidligere. Det er derfor vigtigt at tale om særlige ord i teksten, før der arbejdes med denne.

Læs eller afspil Guldlok flere gange, og arbejd med eventyret med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). Billedsiden i Guldlok er formentlig lidt anderledes end eleverne forventede – tal derfor også om denne med særligt henblik på bjørnenes udseende. I quizzen, der hører til eventyret, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne eventyr. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Læs mere om eventyrværkstederne i denførstelæsning.dk her.

Uge 21-24: Sprogforståelse

Lektioner

6

Varighed

4

uger

Sprogforståelse

I forløbet om sprogforståelse opøver eleverne lytteforståelse og bliver opmærksomme på nuancerne i det, de hører og ser. De får desuden en begyndende forståelse for forholdsord og begreber.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.