Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 1. klasse

Skoleåret 2017/2018

Årsplanen er blevet til på baggrund af Undervisningsministeriets Færdigheds- og vidensmål for faget Dansk efter 2. klasse.

Det vil være forskelligt fra klasse til klasse og fra elev til elev, hvor lang tid der arbejdes med de enkelte forløb, så derfor skal årsplanen opfattes som vejledende. Årsplanen tager desuden højde for, at skoleåret rummer en lang række andre aktiviteter, som den enkelte lærer selv lægger ind i sin årsplan.

Den individuelle læsning

Årsplanen bør kontinuerligt suppleres med såvel elevernes individuelle læsetræning som læsning med læsemakker og i læsegrupper. Til dette formål indeholder Danskportalen flere end 300 digitale letlæsningsbøger, som tildeles eleverne ud fra niveau og interesse.

Gå til Superbog.

Se samlet titeloversigt her.

Den individuelle skrivning

Vi anbefaler, at årsplanen suppleres med ugentlige skriveopgaver for at understøtte elevernes øvrige arbejde med bogstavernes lyde. Til dette formål indeholder Danskportalen modulet Skriv og Læs Skole, som bygger på tankerne om opdagende skrivning. Modulet kan inddrages efter behov året rundt.

Gå til Skriv og Læs Skole.

Se video om opdagende skrivning her.

Den første læsning

Den første læsning er et dansksystem, hvor eleverne lærer at læse og skrive. Det består dels af en lang række bøger, dels af denførstelæsning.dk, som er en del af Danskportalen. Vi anbefaler, at man sideløbende med arbejdet med det digitale materiale i årsplanen anskaffer Arbejdsbogen og Bogstavbogen til hver elev samt et antal eksemplarer af Læsebogen. denførstelæsning.dk kan anvendes selvstændigt som et fulddækkende læsemateriale, men der vil dels være elever, der har behov for mere træning, dels elever, der har behov for mere læsestof. Tilsammen giver det analoge og det digitale materiale et solidt fundament for elevernes læseudvikling.

Læseteksterne i denførstelæsning.dk relaterer sig kapitel for kapitel til læseteksterne i Læsebogen – dels indholdsmæssigt, dels ordmæssigt. Derfor anbefaler vi Læsebogen som solid ekstra træning af ordmaterialet.

Find Den første læsning her.

Uge 34-38

Lektioner

37

Varighed

5

uger

Arbejdet med værksteder og forløb kører som to sideløbende spor: spor 1 (Læseværksted, hele perioden) og spor 2 (Lydanalyse/-syntese, 4 uger, og Litteraturforløb, 1 uge).

Læseværksted Her er vi

I læseværkstederne præsenteres eleverne for læsetekster, der er bygget op af mange korte, lydrette ord med mange gentagelser i et kendt univers. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være et læse-/skrivespil, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed. I det tilhørende skriveværksted kan eleven skrive sin egen udgave af den læste historie.

Der er indbygget faglig progression i de otte læseværksteder, så sværhedsgraden øges for hver historie.

Læs-selv-historien Her er vi indeholder seks kapitler.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Lydanalyse/-syntese

I forløbet om lydanalyse/-syntese lærer eleverne at identificere lyde i ord, sætte lyde sammen til ord og se sammenhænge mellem lyd og bogstav. De arbejder med ord, der indeholder rimdele og konsonantklynger, og de læser ord, som de kobler med billeder. Der er indbygget faglig progression i de ti spil.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Litteraturforløb Frøken Ignora eksploderer

I dette litteraturforløb skal eleverne arbejde med billedbogen Frøken Ignora eksploderer. Titlen er den første i serien af bøger om Frøken Ignora, som på nuværende tidspunkt tæller 23 bøger. I bogen møder vi frøken Ignora og hendes univers. Vi får at vide, at hun bor alene i et vandtårn, hvem hendes venner er, og at hun har tendens til at eksplodere i hovedet på folk omkring hende.

Uge 39-41, 43-44 (efterårsferie uge 42)

Lektioner

37

Varighed

5

uger

Arbejdet med værksteder og forløb kører som to sideløbende spor: spor 1 (Læseværksted, hele perioden) og spor 2 (Stavning af lydrette ord, 4 uger, og Litteraturforløb, 1 uge).

Læseværksted Teater i det fri

I læseværkstederne præsenteres eleverne for læsetekster, der er bygget op af mange korte, lydrette ord med mange gentagelser i et kendt univers. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være et læse-/skrivespil, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed. I det tilhørende skriveværksted kan eleven skrive sin egen udgave af den læste historie.

Der er indbygget faglig progression i de otte læseværksteder, så sværhedsgraden øges for hver historie.

Læs-selv-historien Teater i det fri indeholder otte kapitler.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Stavning af lydrette ord

I forløbet om stavning af lydrette ord lærer eleverne at omsætte de lyde, de hører, til bogstaver, som så sættes sammen til små ord. I begyndelsen lydrette ord med to-tre bogstaver og efterhånden også ord med flere stavelser og med konsonantklynge. Der er indbygget faglig progression i de ti spil.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Litteraturforløb Ymerdrengen

I dette litteraturforløb skal eleverne arbejde med billedbogen Ymerdrengen. Ymerdrengen er en særlig dreng, som ikke er bange for at være anderledes. Men en dag møder han pigen med den smukke stemme, og han bliver bange for, at hun synes, han er mærkelig. Han prøver at lave om på sig selv og være som alle andre, men det går ikke så godt … En bog om at være tro mod sig selv og at respektere hinanden for dem, vi er.

Uge 45-49

Lektioner

37

Varighed

5

uger

Arbejdet med værksteder og forløb kører som to sideløbende spor: spor 1 (Læseværksted, hele perioden) og spor 2 (Læsning af lydrette ord, 4 uger, og Litteraturforløb, 1 uge).

Læseværksted En sulten rose

I læseværkstederne præsenteres eleverne for læsetekster, der er bygget op af mange korte, lydrette ord med mange gentagelser i et kendt univers. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være et læse-/skrivespil, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed. I det tilhørende skriveværksted kan eleven skrive sin egen udgave af den læste historie.

Der er indbygget faglig progression i de otte læseværksteder, så sværhedsgraden øges for hver historie.

Læs-selv-historien En sulten rose indeholder otte kapitler.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Læsning af lydrette ord

I forløbet om læsning af lydrette ord lærer eleverne først at læse små, lydrette ord med billed- og lydstøtte, efterfølgende to- og trestavelsesord uden billedstøtte. Der er indbygget faglig progression i de ti spil.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Litteraturforløb Læs en fagbog 1

I forløbet er der fokus på fagbogen som genre – hvordan en fagbog er bygget op, og hvordan faglitteratur og skønlitteratur adskiller sig fra hinanden. Forløbet tager udgangspunkt i titler fra serien Grøn Fagklub, men giver eleverne redskaber, som de kan anvende på mange andre fagbøger. I Superbog kan man finde flere fagbøger ved at søge på Faktabøger.

Lad efterfølgende eleverne i modulet Skriv og læs Skole skrive deres egen fagbog.

Yderligere inspiration til fremstilling af fagbøger kan findes på emu.dk.

Uge 50-51, 1-3

Lektioner

37

Varighed

5

uger

Arbejdet med værksteder og forløb kører som to sideløbende spor: spor 1 (Læseværksted, hele perioden) og spor 2 (Sætningslæsning, 4 uger, og Eventyrværksted, 1 uge).

Læseværksted En skæg hule

I læseværkstederne præsenteres eleverne for læsetekster, der er bygget op af mange korte, lydrette ord med mange gentagelser i et kendt univers. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være et læse-/skrivespil, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed. I det tilhørende skriveværksted kan eleven skrive sin egen udgave af den læste historie.

Der er indbygget faglig progression i de otte læseværksteder, så sværhedsgraden øges for hver historie.

Læs-selv-historien En skæg hule indeholder otte kapitler.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Sætningslæsning

I forløbet om sætningslæsning lærer eleverne at læse og forstå små lydrette tekster. De lærer, at ord er betydningsbærende. Der er indbygget faglig progression i de ti spil.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Eventyrværksted Ali Baba og de 40 røvere

I børnehaveklassen har eleverne arbejdet med en række eventyr og har derfor et vist kendskab til denne genre. Eventyret her optræder i en ikke-moderniseret udgave, og der vil derfor optræde ord, eleverne højst sandsynligt ikke har mødt tidligere. Sørg derfor for at tale om disse særlige ord i begyndelsen af forløbet, og arbejd med eventyret med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). I quizzen, der hører til eventyret, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne eventyr. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Uge 4-6, 8-9 (vinterferie uge 7 eller 8)

Lektioner

37

Varighed

5

uger

Arbejdet med værksteder og forløb kører som to sideløbende spor: spor 1 (Læseværksted, hele perioden) og spor 2 (Ordkendskab, 4 uger, og Eventyrværksted, 1 uge).

Læseværksted Ida og lille Elo

I læseværkstederne præsenteres eleverne for læsetekster, der er bygget op af mange korte, lydrette ord med mange gentagelser i et kendt univers. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være et læse-/skrivespil, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed. I det tilhørende skriveværksted kan eleven skrive sin egen udgave af den læste historie.

Der er indbygget faglig progression i de otte læseværksteder, så sværhedsgraden øges for hver historie.

Læs-selv-historien Ida og lille Elo indeholder otte kapitler.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Ordkendskab

I forløbet om ordkendskab lærer eleverne at forstå betydningen af mange af de almindelige ord, de møder i tekster. De lærer også, at nogle ord betyder næsten det samme, dvs. er synonymer. Der er indbygget faglig progression i de ti spil.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Eventyrværksted Hvordan elefanten fik sin lange snabel

Eleverne vil i løbet af året møde fabelgenren flere gange og herigennem opbygge et kendskab til og en forståelse for fablens særlige kendetegn. Fablen optræder i en ikke-moderniseret udgave, og der vil derfor optræde ord, eleverne højst sandsynligt ikke har mødt tidligere.

Læs eller afspil Hvordan elefanten fik sin lange snabel flere gange, og arbejd med fablen med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). I quizzen, der hører til fablen, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne fabler. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Uge 10-11, 13-15 (påskeferie uge 12)

Lektioner

37

Varighed

5

uger

Arbejdet med værksteder og forløb kører som to sideløbende spor: spor 1 (Læseværksted, hele perioden) og spor 2 (Sprogforståelse, 4 uger, og Eventyrværksted, 1 uge).

Læseværksted Ibs fly

I læseværkstederne præsenteres eleverne for læsetekster, der er bygget op af mange korte, lydrette ord med mange gentagelser i et kendt univers. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være et læse-/skrivespil, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed. I det tilhørende skriveværksted kan eleven skrive sin egen udgave af den læste historie.

Der er indbygget faglig progression i de otte læseværksteder, så sværhedsgraden øges for hver historie.

Læs-selv-historien Ibs fly indeholder otte kapitler.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Sprogforståelse

I forløbet om sprogforståelse lærer eleverne at lytte koncentreret til tekster, de hører, og udlede information af teksten. De præsenteres for en række billeder, hvoraf de skal vælge det ene, der matcher indholdet i teksten. Der er indbygget faglig progression i de ti spil.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Eventyrværksted Haren og skildpadden

Eleverne vil i løbet af året møde fabelgenren flere gange og herigennem opbygge et kendskab til og en forståelse for fablens særlige kendetegn. Fablen optræder i en ikke-moderniseret udgave, og der vil derfor optræde ord, eleverne højst sandsynligt ikke har mødt tidligere.

Arbejd med fablen med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). I quizzen, der hører til fablen, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne fabler. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Uge 16-20

Lektioner

25

Varighed

5

uger

Arbejdet med værkstederne kører som to sideløbende spor: spor 1 (Læseværksted, hele perioden) og spor 2 (Litteraturforløb, 1 uge).

Læseværksted Kat-bilen

I læseværkstederne præsenteres eleverne for læsetekster, der er bygget op af mange korte, lydrette ord med mange gentagelser i et kendt univers. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være et læse-/skrivespil, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed. I det tilhørende skriveværksted kan eleven skrive sin egen udgave af den læste historie.

Der er indbygget faglig progression i de otte læseværksteder, så sværhedsgraden øges for hver historie.

Læs-selv-historien Kat-bilen indeholder otte kapitler.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Litteraturforløb Frantz og Kitte

I dette litteraturforløb skal eleverne arbejde med billedbogen Frantz og Kitte, som er en del af en serie på ti titler, der alle har Frantz som hovedperson. I Frantz og Kitte hører vi om Frantz, Kitte og Karl, som går i klasse sammen. Karl fornemmer, at Frantz er forelsket i Kitte og tilbyder Frantz sin hjælp … En bog om venskab og kærlighed.

Uge 21-25

Lektioner

33

Varighed

5

uger

Arbejdet med værksteder og forløb kører som to sideløbende spor: spor 1 (Læseværksted, hele perioden) og spor 2 (Eventyrværksted, 1 uge).

Læseværksted Find farmor

I læseværkstederne præsenteres eleverne for læsetekster, der er bygget op af mange korte, lydrette ord med mange gentagelser i et kendt univers. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være et læse-/skrivespil, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed. I det tilhørende skriveværksted kan eleven skrive sin egen udgave af den læste historie.

Der er indbygget faglig progression i de otte læseværksteder, så sværhedsgraden øges for hver historie.

Læs-selv-historien Find farmor indeholder otte kapitler.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Eventyrværksted Den standhaftige tinsoldat

Eleverne vil i løbet af året møde eventyrgenren flere gange og herigennem opbygge et kendskab til og en forståelse for eventyrs særlige kendetegn. Bl.a. opbygningen med begyndelse, handling og slutning; de gode og de onde personer; tallet 3 m.m.

De eventyr, eleverne her møder, optræder i ikke-moderniserede udgaver, og der vil derfor optræde ord, de højst sandsynligt ikke har mødt tidligere.

Læs eller afspil Den standhaftige tinsoldat flere gange, og arbejd med eventyret med udgangspunkt i dialogisk læsning (find inspiration her). I quizzen, der hører til eventyret, tester eleverne deres sprog- og lytteforståelse. Den dialogiske læsning vil udgøre et godt grundlag for dette arbejde. I skriveværkstedet kan eleverne skrive deres egne eventyr. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog med begyndelse, handling og slutning, hvor de skriver til flere billeder. Det er vigtigt, at eleverne her får mulighed for at skrive løs på det niveau, de hver især befinder sig på.

Læs mere om forløbet, og log ind på denførstelæsning.dk her.

Som afslutning på forløbet anbefaler vi, at klassen sammen ser dukkefilmen Den standhaftige tinsoldat, som findes på Filmcentralen. Dukkefilmen kan danne udgangspunkt for en samtale om de forskellige udgaver af eventyret med henblik på ligheder og forskelle. Hvilken betydning har desuden de to medier? Ønsker man at arbejde mere i dybden med dukkefilmen, kan et undervisningsmateriale hentes her.