Årsplan 10. klasse – 2016/2017

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 2014, og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsageligt iLitt.dk, iSkriv.dk, onlineproever.dk og Restudy, som er en del af portalen iDansk udskoling.

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer med stof fra andre læremidler – såvel digitale som analoge – for at dække de områder, der ikke er i fokus i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes lektionsangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning, og at læreren byder ind med relevante danskfaglige aktiviteter og benytter sig af mulighederne for at tilpasse form og indhold til den konkrete klasses behov og interesser. Tidsrammen i årsplanen er udvidet en anelse i forhold til angivelserne i forløbsvejledningerne til de enkelte forløb. Derfor er der også tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, hvilket giver læreren en mulighed for at fordele timerne efter temperament. Vores bud på varighed og antal lektioner er under alle omstændigheder vejledende.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne, og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 32-36: Intertekstualitet og eventyr

Lektioner

24

Varighed

 4 uger

Intertekstualitet og eventyr

Det primære mål i dette undervisningsforløb er at give eleverne klar og faglig forståelse af, hvordan eventyr ofte anvendes som intertekstuel referenceramme for andre tekster – og dermed vise, at eventyrernes temaer og moraler går igen i andre tekster. På den måde skal eleverne udvikle en forståelse for, hvordan tekster og genrer spiller op mod hinanden.

Kombiner forløbet Intertekstualitet og eventyr med Essay 2 i iSkriv.dk. Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et essay. Eleverne skal have en forståelse for essayet som genre, kende genretrækkene for et essay og kunne skrive et essay, hvor de reflekterer over et emne.

Ressourcer:

iSkriv.dk – understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx interaktive assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

iLitt.dk – Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver.

Restudy – Genrer – Essay

Uge 37-42: Malk de Koijn

Lektioner

24

Varighed

5 uger

Malk de Koijn

I dette forløb skal I arbejde med rapgruppen Malk De Koijns forfatterskab. Gruppens legende, kreative og abstrakte tilgange til det danske sprog har rykket grænserne for, hvad man kan og bør, når man vil skrive lyrik på dansk. Eleverne skal opnå kendskab til Malk de Koijn som rapgruppe og som mennesker og til deres generelle forfatterskab, opnå en forståelse for Malk de Koijns legende og anderledes tilgange til lyrik gennem analyse af udvalgte tekster.

Ressourcer:

Restudy – Fortolkning

Uge 43-47: Johannes V. Jensen

Lektioner

24

Varighed

4 uger

Johannes V. Jensen

Det primære mål for dette forløb er, at eleverne skal lære Johannes V. Jensens forfatterskab og særlige skrivestil at kende. Eleverne skal arbejde med hans lyrik, forskellige prosatekster som roman, myter, himmerlandsfortællinger og journalistik, og de vil derigennem få et indblik i hans liv og den tid, han levede i.

Følg forløbet Biografi i iSkriv.dk. Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en biografi – fx om Johannes V. Jensen. Eleverne skal lære at finde og udvælge informationer, lære at strukturere informationer, at bygge et afsnit op af en emnesætning med uddybende detaljer, at opbygge en faglig beretning og skrive sagligt, klart og præcist med fagspecifikke ord og udtryk.

Ressource:

Restudy – Fortolkning

Restudy – Kanonforfattere – Johannes V. Jensen

Uge 48-1: Radiomontage

Lektioner

24

Varighed

5 uger

Radiomontage

I dette forløb skal eleverne arbejde med radiomontagen som genre. Radiomontagen præsenterer en måde at fortælle på, som eleverne ofte ikke er særligt bekendt med. Dens lette tilgængelighed samt virkningsfulde klipning giver eleverne en anderledes mulighed for at forstå, hvordan den gode fortælling kan skrues sammen.

Uge 2-5: Romantikken

Lektioner

24

Varighed

4 uger

Romantikken

Det primære mål i dette forløb er at give eleverne en klar og faglig forståelse af den litteraturhistoriske periode romantikken (1800-1870). Eleverne arbejder med lyrik, billedkunst og eventyr for at opnå et kendskab til romantikkens særlige udtryksformer og fokus. Endvidere er det målet at udvikle elevernes genreforståelse inden for lyrik, billedkunst og eventyr.

Ressourcer:

Restudy – Litterære perioder

Uge 6-10: Debatindlæg

Lektioner

18

Varighed

3 uger

Debatindlæg

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et debatindlæg. Eleverne skal kunne opbygge et debatindlæg og vide, hvilke dele en argumentation består af, forstå hensigten med en argumentation, kunne opstille en argumentation, der består af synspunkt, argumenter, eksempler og afsluttende gentagelser, vide, at der er forskellige appelformer, vide, at der er forskel på et læserbrev og et debatindlæg – og hvori den består.

Uge 11-15: Oplysningstiden

Lektioner

24

Varighed

3 uger

Oplysningstiden

Dette forløb fokuserer på perioden Oplysningstiden (ca. 1720-1800), som er kendetegnet ved nye banebrydende idéer om bl.a. frihed, lighed, fornuft og oplysning. I perioden udviklede en række talentfulde danske kunstnere sig og kom til at præge både deres egen tid og eftertiden, og fokus i forløbet er deres værker.

Uge 16-19: Fandenivoldsk og Klumme

Lektioner

24

Varighed

4 uger

Fandenivoldsk

I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen – det vil sige en række tekster fra forskellige perioder, som er kendetegnet ved at være fandenivoldske på hver deres måde – altså tekster som udfordrer det etablerede. Målet med forløbet er dels at give eleverne en forståelse for, at kunsten og litteraturen er en måde at udforske det forbudte på, dels at sætte synet på dem som generation i perspektiv. Unge har altid udfordret det etablerede.

Klumme 1

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en klumme – fx om temaet fandenivoldsk eller om personer (det kunne være Y. Hassan, Lady Gaga, Amy Winehouse eller lign.) som indeholder et element af noget fandenivoldsk.

Eleverne skal vide, at i en klumme udtrykker en person sin egen holdning til et emne fra hverdagen, at en klumme som regel tager udgangspunkt i en personlig oplevelse, de skal kunne skrive en begyndelse, der præsenterer emnet og fanger læserens opmærksomhed, skrive eksempler, der belyser emnet, kunne reflektere over emnet og give forslag til løsninger/forbedringer, kunne skrive personligt, humoristisk, provokerende og lege med sproget og anvende billedsprog.

Ressourcer:

Restudy – Billedsprog

Restudy – Fortolkning

Uge 20-25: Repetition, læseferie og prøver

Lektioner

Varighed

6 uger

Repetition, læseferie og prøver

Eleverne har læseferie.

Ressourcer:

Restudy – Afgangsprøven