Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 2. klasse

skoleåret 2017/2018

Årsplanen er blevet til på baggrund af Undervisningsministeriets Færdigheds- og vidensmål for faget Dansk efter 2. klasse.

Det vil være forskelligt fra klasse til klasse og fra elev til elev, hvor lang tid der arbejdes med de enkelte forløb, så derfor skal årsplanen opfattes som vejledende. Årsplanen tager desuden højde for, at skoleåret rummer en lang række andre aktiviteter, som den enkelte lærer selv lægger ind i sin årsplan.

Den individuelle læsning

Årsplanen bør kontinuerligt suppleres med såvel elevernes individuelle læsetræning som læsning med læsemakker og i læsegrupper. Til dette formål indeholder Danskportalen flere end 300 digitale letlæsningsbøger, som tildeles eleverne ud fra niveau og interesse.

Gå til Superbog.

Se samlet titeloversigt her.

Den individuelle skrivning

Vi anbefaler, at årsplanen suppleres med ugentlige skriveopgaver for at understøtte elevernes øvrige arbejde med bogstavernes lyde. Til dette formål indeholder Danskportalen modulet Skriv og læs Skole, som bygger på tankerne om opdagende skrivning. Modulet kan inddrages efter behov året rundt.

Gå til Skriv og Læs Skole.

Se video om opdagende skrivning her.

Den første læsning

Den første læsning er et dansksystem, hvor eleverne lærer at læse og skrive. Det består dels af en lang række bøger, dels af denførstelæsning.dk, som er en del af Danskportalen. Vi anbefaler, at man sideløbende med arbejdet med det digitale materiale i årsplanen anskaffer Arbejdsbogen til 2. klasse til hver elev samt et antal eksemplarer af Læsebogen. denførstelæsning.dk kan anvendes selvstændigt som et fulddækkende læsemateriale, men der vil dels være elever, der har behov for mere træning, dels elever, der har behov for mere læsestof. Tilsammen giver det analoge og det digitale materiale et solidt fundament for elevernes læseudvikling.

Læseteksterne på denførstelæsning.dk relaterer sig kapitel for kapitel til læseteksterne i Læsebogen – dels indholdsmæssigt, dels ordmæssigt. Derfor anbefaler vi Læsebogen som solid ekstra træning af ordmaterialet. Er der behov for yderligere læsestof, anbefaler vi Fri læsning, som er en kasse med frilæsningsbøger, der relaterer sig til kapitlerne i læsebogen.

Find Den første læsning her.

Uge 33-38

Varighed

 6

uger

Læseværksted Bål og ballade

I læseværkstederne præsenteres eleverne for i alt otte læsetekster med indbygget faglig progression, så sværhedsgraden øges for hver historie. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed og læseforståelse.

Læs-selv-historien Bål og ballade indeholder otte kapitler.

Skriveværksted Bål og ballade

I skriveværkstederne kan eleverne arbejde med fem forskellige skriveaktiviteter, der alle relaterer sig til den tilhørende læsetekst:

Hvad gør du? – Her skal eleven forholde sig til et spørgsmål og vælge den sætning, han/hun synes er det bedste svar på spørgsmålet. Hvis der er ord, eleverne ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordene. Efterfølgende skriver eleven sit svar med sine egne ord.

Hvordan er det? – Her skal eleven vælge en person fra historien og i tankeboblerne skrive en række ord, der passer til personen. Ved at klikke på højttalerikonet kan eleven få ideer til sine ord. Bagefter skriver eleven selv en lille tekst om den person, han/hun har valgt.

Hvad er forskellen? – Her skal eleven vælge et billedpar og skrive ord, der passer til dette par. Nedenfor skriver eleven selv om forskellen på de to billeder, han/hun har valgt.

Hvad sker der? – Her skal eleven vælge de tre billeder, der viser, hvad der sker i historien. Billederne placeres i rigtig rækkefølge i handlingsbroen. Efterfølgende skriver eleven med sine egne ord, hvad der skete i historien.

Hvad synes du? – Her skal eleven vælge de ord, der viser, hvad eleven synes om historien. Herefter skriver eleven med sine egne ord, hvad der var hhv. det bedste og det værste ved historien.

Alle elevens tekster i skriveværkstedet kan gemmes og printes vha. printerikonet på forsiden af værkstedet. Arbejder eleven på en iPad, kan teksterne gemmes i iBooks og åbnes som en samlet, selvstændig bog.

Stavning af ord

I dette forløb skal eleverne spille otte spil, hvor de skal lytte til enkeltord og efterfølgende finde de tilhørende rimord blandt en række ord. Når det korrekte rimord er fundet, skal eleven skrive dette neden under det oprindelige ord. Rimdelene kommer herved til at stå under hinanden, således at det visualiseres, hvilke dele af de to ord der rimer.

Har eleven behov for lydstøtte, kan han/hun klikke på højttalerikonet ud for de enkelte rimordsmuligheder og høre, hvilke ord der er tale om.

Faktaværksted Bål og ballade

Faktaværkstederne hænger tematisk sammen med læseværkstederne. Eleverne præsenteres for tre faktatekster i hvert værksted, som kan repræsentere forskellige genrer inden for fagtekster; fx opskrift, leksikontekst m.m. Når eleven har læst faktateksterne, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læseforståelse.

Litteraturforløb De grimme børn

I dette litteraturforløb skal eleverne arbejde med billedbogen De grimme børn, som er en typisk Fupz og Bregnhøi-billedbog. Senere på året vil eleverne skulle arbejde med endnu en billedbog af samme forfatter og illustrator, og det vil være oplagt på det tidspunkt at sammenholde de to bøger.

Billedbogen handler om de børn, ingen vil kendes ved, og den forstørrer børns følelser af at være ensom og føle sig udenfor.

Uge 39-41, 43-44 (efterårsferie uge 42)

Varighed

5

uger

Læseværksted Da Emil blev storebror

I læseværkstederne præsenteres eleverne for i alt otte læsetekster med indbygget faglig progression, så sværhedsgraden øges for hver historie. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed og læseforståelse.

Læs-selv-historien Da Emil blev storebror indeholder otte kapitler.

Skriveværksted Da Emil blev storebror

I skriveværkstederne kan eleverne arbejde med fem forskellige skriveaktiviteter, der alle relaterer sig til den tilhørende læsetekst:

Hvad gør du? – Her skal eleven forholde sig til et spørgsmål og vælge den sætning, han/hun synes er det bedste svar på spørgsmålet. Hvis der er ord, eleverne ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordene. Efterfølgende skriver eleven sit svar med sine egne ord.

Hvordan er det? – Her skal eleven vælge en person fra historien og i tankeboblerne skrive en række ord, der passer til personen. Ved at klikke på højttalerikonet kan eleven få ideer til sine ord. Bagefter skriver eleven selv en lille tekst om den person, han/hun har valgt.

Hvad er forskellen? – Her skal eleven vælge et billedpar og skrive ord, der passer til dette par. Nedenfor skriver eleven selv om forskellen på de to billeder, han/hun har valgt.

Hvad sker der? – Her skal eleven vælge de tre billeder, der viser, hvad der sker i historien. Billederne placeres i rigtig rækkefølge i handlingsbroen. Efterfølgende skriver eleven med sine egne ord, hvad der skete i historien.

Hvad synes du? – Her skal eleven vælge de ord, der viser, hvad eleven synes om historien. Herefter skriver eleven med sine egne ord, hvad der var hhv. det bedste og det værste ved historien.

Alle elevens tekster i skriveværkstedet kan gemmes og printes vha. printerikonet på forsiden af værkstedet. Arbejder eleven på en iPad, kan teksterne gemmes i iBooks og åbnes som en samlet, selvstændig bog.

Læsning af ord

I dette forløb skal eleverne spille otte spil, hvor de skal lytte til enkeltord og efterfølgende finde de to orddele, der tilsammen udgør ordet. Når de to orddele er fundet, trækker eleverne dem sammen som to puslespilsbrikker. Eleven har mulighed for vha. højttalerikonet at høre det pågældende ord flere gange.

Faktaværksted Da Emil blev storebror

Faktaværkstederne hænger tematisk sammen med læseværkstederne. Eleverne præsenteres for tre faktatekster i hvert værksted, som kan repræsentere forskellige genrer inden for fagtekster; fx opskrift, leksikontekst m.m. Når eleven har læst faktateksterne, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læseforståelse.

Litteraturforløb De tre Bukke Bruse

De fleste elever kender eventyret om de tre Bukke Bruse, der skal til sæters for at æde sig tykke og fede, men på deres vej derhen møder trolden. I dette forløb får de mulighed for at arbejde sig dybt ned i teksten med særligt fokus på sprog, handling og personer. Udgangspunktet for forløbet er billedbogen af samme navn.

Uge 45-51

Varighed

7

uger

Læseværksted En uhyggelig, god film

I læseværkstederne præsenteres eleverne for i alt otte læsetekster med indbygget faglig progression, så sværhedsgraden øges for hver historie. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed og læseforståelse.

Læs-selv-historien En uhyggelig, god film indeholder otte kapitler.

Skriveværksted En uhyggelig, god film

I skriveværkstederne kan eleverne arbejde med fem forskellige skriveaktiviteter, der alle relaterer sig til den tilhørende læsetekst:

Hvad gør du? – Her skal eleven forholde sig til et spørgsmål og vælge den sætning, han/hun synes er det bedste svar på spørgsmålet. Hvis der er ord, eleverne ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordene. Efterfølgende skriver eleven sit svar med sine egne ord.

Hvordan er det? – Her skal eleven vælge en person fra historien og i tankeboblerne skrive en række ord, der passer til personen. Ved at klikke på højttalerikonet kan eleven få ideer til sine ord. Bagefter skriver eleven selv en lille tekst om den person, han/hun har valgt.

Hvad er forskellen? – Her skal eleven vælge et billedpar og skrive ord, der passer til dette par. Nedenfor skriver eleven selv om forskellen på de to billeder, han/hun har valgt.

Hvad sker der? – Her skal eleven vælge de tre billeder, der viser, hvad der sker i historien. Billederne placeres i rigtig rækkefølge i handlingsbroen. Efterfølgende skriver eleven med sine egne ord, hvad der skete i historien.

Hvad synes du? – Her skal eleven vælge de ord, der viser, hvad eleven synes om historien. Herefter skriver eleven med sine egne ord, hvad der var hhv. det bedste og det værste ved historien.

Alle elevens tekster i skriveværkstedet kan gemmes og printes vha. printerikonet på forsiden af værkstedet. Arbejder eleven på en iPad, kan teksterne gemmes i iBooks og åbnes som en samlet, selvstændig bog.

Ordkendskab og sprogforståelse

I dette forløb skal eleverne spille otte spil, hvor de skal lytte til enkeltord og derefter udvælge de ord, der karakteriserer dette ord. Der vælges ord inden for fire kategorier – dvs. at der skal vælges et ord inden for hver farvekategori i paletten. Ordet vælges ved at klikke på den farveklat, der repræsenterer det korrekte ord. Eleven har mulighed for vha. højttalerikonerne at høre ordene flere gange.

Faktaværksted En uhyggelig, god film

Faktaværkstederne hænger tematisk sammen med læseværkstederne. Eleverne præsenteres for tre faktatekster i hvert værksted, som kan repræsentere forskellige genrer inden for fagtekster; fx opskrift, leksikontekst m.m. Når eleven har læst faktateksterne, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læseforståelse.

Litteraturforløb Mareridtsfabrikken

I forlængelse af læse- og faktateksterne i denne periode anbefaler vi, at eleverne arbejdere videre med genren gys i forbindelse med billedbogen Mareridtsfabrikken.

Mareridtsfabrikken er en samling af små, uhyggelige tekster, der rimer. I dette forløb anvendes et uddrag af bogen på i alt ti tekster. Forløbet fokuserer på at finde sproglige og billedlige træk, der gør en tekst uhyggelig, samt på temaet uhygge.

Forud for klassens arbejde med bogen er det afgørende, at man som lærer vurderer, om der vil være elever i klassen, for hvem forløbet er for uhyggeligt. Læs derfor forløbet igennem i sin helhed, inden det påbegyndes!

Uge 1-5

Varighed

5

uger

Læseværksted En yndig ridder

I læseværkstederne præsenteres eleverne for i alt otte læsetekster med indbygget faglig progression, så sværhedsgraden øges for hver historie. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed og læseforståelse.

Læs-selv-historien En yndig ridder indeholder otte kapitler.

Skriveværksted En yndig ridder

I skriveværkstederne kan eleverne arbejde med fem forskellige skriveaktiviteter, der alle relaterer sig til den tilhørende læsetekst:

Hvad gør du? – Her skal eleven forholde sig til et spørgsmål og vælge den sætning, han/hun synes er det bedste svar på spørgsmålet. Hvis der er ord, eleverne ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordene. Efterfølgende skriver eleven sit svar med sine egne ord.

Hvordan er det? – Her skal eleven vælge en person fra historien og i tankeboblerne skrive en række ord, der passer til personen. Ved at klikke på højttalerikonet kan eleven få ideer til sine ord. Bagefter skriver eleven selv en lille tekst om den person, han/hun har valgt.

Hvad er forskellen? – Her skal eleven vælge et billedpar og skrive ord, der passer til dette par. Nedenfor skriver eleven selv om forskellen på de to billeder, han/hun har valgt.

Hvad sker der? – Her skal eleven vælge de tre billeder, der viser, hvad der sker i historien. Billederne placeres i rigtig rækkefølge i handlingsbroen. Efterfølgende skriver eleven med sine egne ord, hvad der skete i historien.

Hvad synes du? – Her skal eleven vælge de ord, der viser, hvad eleven synes om historien. Herefter skriver eleven med sine egne ord, hvad der var hhv. det bedste og det værste ved historien.

Alle elevens tekster i skriveværkstedet kan gemmes og printes vha. printerikonet på forsiden af værkstedet. Arbejder eleven på en iPad, kan teksterne gemmes i iBooks og åbnes som en samlet, selvstændig bog.

Sætningslæsning

I dette forløb skal eleverne spille otte spil, hvor de skal læse et antal sætninger, der tilsammen udgør en gåde. Herefter vælger de det billede (ud af fire mulige), der passer hertil, ved at klikke på det. Eleven har mulighed for vha. højttalerikonerne at høre de ord, der svarer til de fire billeder.

Faktaværksted En yndig ridder

Faktaværkstederne hænger tematisk sammen med læseværkstederne. Eleverne præsenteres for tre faktatekster i hvert værksted, som kan repræsentere forskellige genrer inden for fagtekster; fx opskrift, leksikontekst m.m. Når eleven har læst faktateksterne, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læseforståelse.

Litteraturforløb De forbandede dukkers land

I dette litteraturforløb skal eleverne arbejde med billedbogen De forbandede dukkers land, som er en typisk Fupz og Bregnhøi-billedbog. Tidligere på året arbejdede eleverne med billedbogen De grimme børn af samme forfatter og illustrator, og det vil være oplagt nu at sammenholde de to bøger.

De forbandede dukkers land er en fortælling om venskab, om at være anderledes og om at føle sig udenfor. Fortællingen indeholder mange lag og kan læses og forstås på mange måder. I dette forløb er der derfor fokus på de dele af fortællingen, som elever i 2. klasse vil kunne forholde sig til og arbejde med: temaet venskab, komposition og personkarakteristik.

Uge 6, 8-11 (vinterferie uge 7 eller 8)

Varighed

5

uger

Læseværksted Det vilde Isby

I læseværkstederne præsenteres eleverne for i alt otte læsetekster med indbygget faglig progression, så sværhedsgraden øges for hver historie. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed og læseforståelse.

Læs-selv-historien Det vilde Isby indeholder otte kapitler.

Skriveværksted Det vilde Isby

I skriveværkstederne kan eleverne arbejde med fem forskellige skriveaktiviteter, der alle relaterer sig til den tilhørende læsetekst:

Hvad gør du? – Her skal eleven forholde sig til et spørgsmål og vælge den sætning, han/hun synes er det bedste svar på spørgsmålet. Hvis der er ord, eleverne ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordene. Efterfølgende skriver eleven sit svar med sine egne ord.

Hvordan er det? – Her skal eleven vælge en person fra historien og i tankeboblerne skrive en række ord, der passer til personen. Ved at klikke på højttalerikonet kan eleven få ideer til sine ord. Bagefter skriver eleven selv en lille tekst om den person, han/hun har valgt.

Hvad er forskellen? – Her skal eleven vælge et billedpar og skrive ord, der passer til dette par. Nedenfor skriver eleven selv om forskellen på de to billeder, han/hun har valgt.

Hvad sker der? – Her skal eleven vælge de tre billeder, der viser, hvad der sker i historien. Billederne placeres i rigtig rækkefølge i handlingsbroen. Efterfølgende skriver eleven med sine egne ord, hvad der skete i historien.

Hvad synes du? – Her skal eleven vælge de ord, der viser, hvad eleven synes om historien. Herefter skriver eleven med sine egne ord, hvad der var hhv. det bedste og det værste ved historien.

Alle elevens tekster i skriveværkstedet kan gemmes og printes vha. printerikonet på forsiden af værkstedet. Arbejder eleven på en iPad, kan teksterne gemmes i iBooks og åbnes som en samlet, selvstændig bog.

Sætningsskrivning

I dette forløb skal eleverne spille otte spil, hvor de i første omgang skal læse nogle ord og sætte disse i rigtig rækkefølge, så de danner en sætning, der passer til det pågældende billede. Herefter skal de selv skrive en sætning med udgangspunkt i et billede. Det er angivet, hvor mange ord eleven skal skrive. Skriver eleven forkert i første runde, vil et højttalerikon træde frem, så eleven kan få hjælp til de ord, der skal skrives/læses.

Faktaværksted Det vilde Isby

Faktaværkstederne hænger tematisk sammen med læseværkstederne. Eleverne præsenteres for tre faktatekster i hvert værksted, som kan repræsentere forskellige genrer inden for fagtekster; fx opskrift, leksikontekst m.m. Når eleven har læst faktateksterne, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læseforståelse.

Litteraturforløb Læs en fagbog 2

I forløbet er der fokus på fagbogen som genre – hvordan en fagbog er bygget op, og hvordan faglitteratur og skønlitteratur adskiller sig fra hinanden. Forløbet tager udgangspunkt i titler fra serien Blå Fagklub, men giver eleverne redskaber, som de kan anvende på mange andre fagbøger. I Superbog kan man finde flere fagbøger ved at søge på Faktabøger.

Lad efterfølgende eleverne i modulet Skriv og læs Skole skrive deres egen fagbog.

Uge 12-14, 16-17

Varighed

5

uger

Læseværksted Bedstes smykke

I læseværkstederne præsenteres eleverne for i alt otte læsetekster med indbygget faglig progression, så sværhedsgraden øges for hver historie. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed og læseforståelse.

Læs-selv-historien Bedstes smykker indeholder otte kapitler.

Skriveværksted Bedstes smykke

I skriveværkstederne kan eleverne arbejde med fem forskellige skriveaktiviteter, der alle relaterer sig til den tilhørende læsetekst:

Hvad gør du? – Her skal eleven forholde sig til et spørgsmål og vælge den sætning, han/hun synes er det bedste svar på spørgsmålet. Hvis der er ord, eleverne ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordene. Efterfølgende skriver eleven sit svar med sine egne ord.

Hvordan er det? – Her skal eleven vælge en person fra historien og i tankeboblerne skrive en række ord, der passer til personen. Ved at klikke på højttalerikonet kan eleven få ideer til sine ord. Bagefter skriver eleven selv en lille tekst om den person, han/hun har valgt.

Hvad er forskellen? – Her skal eleven vælge et billedpar og skrive ord, der passer til dette par. Nedenfor skriver eleven selv om forskellen på de to billeder, han/hun har valgt.

Hvad sker der? – Her skal eleven vælge de tre billeder, der viser, hvad der sker i historien. Billederne placeres i rigtig rækkefølge i handlingsbroen. Efterfølgende skriver eleven med sine egne ord, hvad der skete i historien.

Hvad synes du? – Her skal eleven vælge de ord, der viser, hvad eleven synes om historien. Herefter skriver eleven med sine egne ord, hvad der var hhv. det bedste og det værste ved historien.

Alle elevens tekster i skriveværkstedet kan gemmes og printes vha. printerikonet på forsiden af værkstedet. Arbejder eleven på en iPad, kan teksterne gemmes i iBooks og åbnes som en samlet, selvstændig bog.

Faktaværksted Bedstes smykke

Faktaværkstederne hænger tematisk sammen med læseværkstederne. Eleverne præsenteres for tre faktatekster i hvert værksted, som kan repræsentere forskellige genrer inden for fagtekster; fx opskrift, leksikontekst m.m. Når eleven har læst faktateksterne, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læseforståelse.

Litteraturforløb Spis ormen!

I dette forløb skal eleverne arbejde med tegnefilmen Spis ormen!, hvor drengen Alex skal begynde på en ny skole. Forløbet tager udgangspunkt i, at eleverne skal opleve og indleve sig i filmen og eksperimentere sig frem til, hvad komposition, personkarakteristik og karikatur er.

Uge 18-22

Varighed

5

uger

Læseværksted Lones år

I læseværkstederne præsenteres eleverne for i alt otte læsetekster med indbygget faglig progression, så sværhedsgraden øges for hver historie. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed og læseforståelse.

Læs-selv-historien Lones år indeholder otte kapitler.

Skriveværksted Lones år

I skriveværkstederne kan eleverne arbejde med fem forskellige skriveaktiviteter, der alle relaterer sig til den tilhørende læsetekst:

Hvad gør du? – Her skal eleven forholde sig til et spørgsmål og vælge den sætning, han/hun synes er det bedste svar på spørgsmålet. Hvis der er ord, eleverne ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordene. Efterfølgende skriver eleven sit svar med sine egne ord.

Hvordan er det? – Her skal eleven vælge en person fra historien og i tankeboblerne skrive en række ord, der passer til personen. Ved at klikke på højttalerikonet kan eleven få ideer til sine ord. Bagefter skriver eleven selv en lille tekst om den person, han/hun har valgt.

Hvad er forskellen? – Her skal eleven vælge et billedpar og skrive ord, der passer til dette par. Nedenfor skriver eleven selv om forskellen på de to billeder, han/hun har valgt.

Hvad sker der? – Her skal eleven vælge de tre billeder, der viser, hvad der sker i historien. Billederne placeres i rigtig rækkefølge i handlingsbroen. Efterfølgende skriver eleven med sine egne ord, hvad der skete i historien.

Hvad synes du? – Her skal eleven vælge de ord, der viser, hvad eleven synes om historien. Herefter skriver eleven med sine egne ord, hvad der var hhv. det bedste og det værste ved historien.

Alle elevens tekster i skriveværkstedet kan gemmes og printes vha. printerikonet på forsiden af værkstedet. Arbejder eleven på en iPad, kan teksterne gemmes i iBooks og åbnes som en samlet, selvstændig bog.

Faktaværksted Lones år

Faktaværkstederne hænger tematisk sammen med læseværkstederne. Eleverne præsenteres for tre faktatekster i hvert værksted, som kan repræsentere forskellige genrer inden for fagtekster; fx opskrift, leksikontekst m.m. Når eleven har læst faktateksterne, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læseforståelse.

Litteraturforløb Frantz og Kitte

I dette litteraturforløb skal eleverne arbejde med billedbogen Frantz og Kitte, som er en del af en serie på ti titler, der alle har Frantz som hovedperson. I Frantz og Kitte hører vi om Frantz, Kitte og Karl, som går i klasse sammen. Karl fornemmer, at Frantz er forelsket i Kitte og tilbyder Frantz sin hjælp … En bog om venskab og kærlighed.

Uge 23-25

Varighed

3

uger

Læseværksted Højby Højdeland

I læseværkstederne præsenteres eleverne for i alt otte læsetekster med indbygget faglig progression, så sværhedsgraden øges for hver historie. Har klassen Læsebogen, vil eleverne genkende Ida og Emils univers herfra. Illustrationerne er dynamiske, hvilket giver eleverne en illustrationsoplevelse, de ikke kan få via bogen. Er der undervejs ord, eleven ikke kan læse, kan der hentes hjælp ved at klikke på det pågældende ord. Grønne ord er lydrette, røde ord er ikke helt lydrette og dermed sværere end de grønne. Når eleven er færdig med et kapitel, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læsefærdighed og læseforståelse.

Læs-selv-historien Højby Højdeland indeholder otte kapitler.

Skriveværksted Højby Højdeland

I skriveværkstederne kan eleverne arbejde med fem forskellige skriveaktiviteter, der alle relaterer sig til den tilhørende læsetekst:

Hvad gør du? – Her skal eleven forholde sig til et spørgsmål og vælge den sætning, han/hun synes er det bedste svar på spørgsmålet. Hvis der er ord, eleverne ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordene. Efterfølgende skriver eleven sit svar med sine egne ord.

Hvordan er det? – Her skal eleven vælge en person fra historien og i tankeboblerne skrive en række ord, der passer til personen. Ved at klikke på højttalerikonet kan eleven få ideer til sine ord. Bagefter skriver eleven selv en lille tekst om den person, han/hun har valgt.

Hvad er forskellen? – Her skal eleven vælge et billedpar og skrive ord, der passer til dette par. Nedenfor skriver eleven selv om forskellen på de to billeder, han/hun har valgt.

Hvad sker der? – Her skal eleven vælge de tre billeder, der viser, hvad der sker i historien. Billederne placeres i rigtig rækkefølge i handlingsbroen. Efterfølgende skriver eleven med sine egne ord, hvad der skete i historien.

Hvad synes du? – Her skal eleven vælge de ord, der viser, hvad eleven synes om historien. Herefter skriver eleven med sine egne ord, hvad der var hhv. det bedste og det værste ved historien.

Alle elevens tekster i skriveværkstedet kan gemmes og printes vha. printerikonet på forsiden af værkstedet. Arbejder eleven på en iPad, kan teksterne gemmes i iBooks og åbnes som en samlet, selvstændig bog.

Faktaværksted Højby Højdeland

Faktaværkstederne hænger tematisk sammen med læseværkstederne. Eleverne præsenteres for tre faktatekster i hvert værksted, som kan repræsentere forskellige genrer inden for fagtekster; fx opskrift, leksikontekst m.m. Når eleven har læst faktateksterne, vil der være en quiz, hvor eleven demonstrerer sin læseforståelse.

Litteraturforløb: Snitten & Kis

I dette litteraturforløb skal eleverne arbejde med billedbogen Snitten & Kis – Frygt og bæven og en mand på strømpesokker. Snitten bor alene med sin mor, og hende vil han helst ikke dele med nogen, så da manden på strømpesokker kommer ind i billedet, bliver Snitten utryg.

Bogen indeholder forholdsvis megen tekst og forløber på flere planer. Derfor anbefaler vi, at klassen ikke arbejder med forløbet før slutningen af 2. klasse.