Årsplan 4. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 2014, og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsageligt iLitt.dk, iSkriv.dk og Superbog.dk som alle er en del af portalen iDansk Mellemtrin.

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer med stof fra andre læremidler – såvel digitale som analoge – for at dække de områder, der ikke er i fokus i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes timeangivelser, at læreren supplerer med relevante danskfaglige aktiviteter og benytter sig af mulighederne for at tilpasse form og indhold til den konkrete klasses behov og interesser. Tidsrammen for de enkelte forløb er derfor også udvidet en anelse ift. forløbsvejledningerne, og vores bud på varighed og antal lektioner er selvfølgelig vejledende.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne, og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 33-36: Helte og antihelte

Lektioner

22

Varighed

4

uger

Helte og antihelte

Arbejd med forløbet Helte og antihelte i iLitt.dk (ca. 22 lektioner). Eleverne arbejder analytisk og tolkende med en lang række tekster, som hver især skal etablere en bredere forståelse hos eleverne af begrebet helte. De vil stifte bekendtskab med Superman, Spiderman, Kenneth Bøgh Andersens danske superhelt Antboy og Astrid Lindgrens atypiske heltinde Pippi Langstrømpe. Eleverne skal i praksis undersøge begrebet helt/heltinde på forskellige måder. De skal sammenligne tegneseriens, filmens og romanens udtryksformer og fortolke og forholde sig til en række teksters forskellige udtryk. Igennem arbejdet med temaet øger eleverne deres skriftsproglige bevidsthed. Slutproduktet, Mesterstykket, bliver en heltehistorie, som udarbejdes med hjælp fra en interaktiv assistent og sitets digitale ressourcer.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Alineas frilæsningsportal Superbog.dk indeholder en række titler, som læreren kan supplere med.

Uge 37-39: Læsning og læseforståelse

Lektioner

14 +

Varighed

3

uger

Læsning og læseforståelse

Følg forløbet Læsning og læseforståelse i iLitt.dk (10-14 lektioner). I forløbet er målet, at eleverne gennem en eksplicit undervisning i læsning og læseforståelse bliver bevidste om, hvad der karakteriserer en aktiv læser og hvilke komponenter læseprocessen er sammensat af. De skal have en forståelse for, at deres læsekompetence kan udvikles gennem hele skoleforløbet. De skal selvfølgelig også have viden og færdigheder til at forbedre deres læseforståelse og til at blive aktive læsere. Derudover er det et mål, at elevernes skrivning inddrages for at optimere læseforståelsen, både i form af tænkeskrivning og som afslutning i form af præsentationsskrivning, hvor eleverne forholder sig personligt til en læst tekst.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Forløbet kan kobles til flere forløb i iSkriv.dk, fx Madopskrift eller Boganmeldelse og således fokusere bevidstgøre den skriftlige del af faglig læsning. Litteraturlæsning og -skrivning hænger sammen.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk kan eleverne finde et stort udbud af fagbøger.

Uge 40-41: Grammatik og stavning

Lektioner

10

Varighed

2

uger

Grammatik og stavning

Grammatik og stavning dækkes endnu ikke specifikt af læremidlerne i iDansk Mellemtrin. Men det er på vej … Indtil da henviser vi til de materialer, som findes på skolen og fx til Alineas Stavevejen og Skrivevejen, som kombinerer analogt og digitalt materiale og til kopimaterialet Cooperative Learning i dansk, Stavning på mellemtrinnet A og B. Læs mere om materialet her og her.

Det er oplagt at introducere arbejdet i en koncentreret kursusform, hvorefter det kan indgå sideløbende med den daglige undervisning.

Uge 43-46: Forfatterskab - Ole Lund Kirkegaard

Lektioner

20 +

Varighed

4

uger

Forfatterskab – Ole Lund Kirkegaard

Følg forløbet Ole Lund Kirkegaard i iLitt.dk. Ole Lund Kirkegaard har tryllebundet børnegeneration efter børnegeneration. Og det er ikke uden grund. Han kan noget ganske særligt. Det univers, Ole Lund Kirkegaard skaber i en lang række af sine romaner, er uden sidestykke i dansk børnelitteratur. Vi finder både stederne velkendte og samtidig som noget uden for tid og sted.

I dette forløb skal eleverne lære Ole Lund Kirkegaard bedre at kende. Han har skrevet en perlerække af kendte børnebøger, som eleverne højst sandsynligt har et personligt forhold til. I forløbet vil eleverne blive introduceret til hans liv og til tekstuddrag fra tre af hans værker. De kommer til at møde Lille Virgil, der drikker sodavand til morgenmad, Topper og hans rugbrødsspisende næsehorn og Ivan Olsen, der får en dag ud over det sædvanlige. Som afslutning på forløbet skal de, som deres Mesterstykke, digte videre på en af historierne og fremføre det som drama. De får her hjælp af sitets interaktive assistent og andre ressourcer som kan bringes i spil hen ad vejen. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Det vil være oplagt at udvide forløbet med læsning af et helt værk af Ole Lund Kirkegaard.

Uge 47-51: Eventyr

Lektioner

30

Varighed

5

uger

Eventyr

Forløbet H.C. Andersen (ca. 18 lektioner) i iLitt.dk kobles med forløbet Folkeeventyr i iSkriv.dk (10-12 lektioner).

Det overordnede mål med forløbet H.C. Andersen i iLitt.dk er, at eleverne skal lære en af Danmarks største forfattere at kende gennem tre udvalgte eventyr og en personlig skildring af hans liv og forfatterskab. Gennem det analytiske og tolkende arbejde med eventyrene bliver eleverne klogere på, hvilke kvaliteter hans forfatterskab rummer. Et andet formål med forløbet er at træne eleverne i at fortolke eventyr i forskellige genrer; folkeeventyr, kunsteventyr og eksistenseventyr og hermed styrke deres læsning på sigt. I iLitt.dk skal de, som deres mesterstykke, selv skrive et tingseventyr inspireret af H.C. Andersen og forløbet som sådan – med hjælp fra sitets interaktive assistent. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Forløbet om H.C. Andersen kombineres med det skrivepædagogiske forløb Folkeeventyr i iSkriv.dk, hvor målet er at give eleverne forståelse for folkeeventyrets genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere et folkeeventyr samt selv skrive deres eget folkeeventyr, der indeholder mange eventyrtræk og har en tydelig kronologi. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk kan eleverne finde over 20 eventyr-titler i genrerne kunsteventyr, folkeeventyr og eksistenseventyr.

Uge 1-5: Læsebånd og boganmeldelse

Lektioner

25

Varighed

5

uger

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Læsebånd og boganmeldelse

Formålet med forløbet er at fastholde elevernes lyst og motivation for at læse samt at styrke elevernes læsefærdigheder. Endvidere er det målet med forløbet at skabe en kultur, hvor læsning er en del af elevernes dagligdag.

Vi foreslår, at man placerer læsebåndet som en fast daglig rutine på 20 minutter, gerne på samme tid af dagen, hvis det kan lade sig gøre i forhold til klassens skema.

Forberedelse

Lav en bogkasse fra skolens bibliotek med et bredt udvalg af bøger i forskellige genrer og sværhedsgrader, men opfordr også eleverne til at medbringe deres egne bøger. Som et alternativ kan man gå samlet på biblioteket og finde bøger til læsebåndet.

Det er vigtigt, at eleverne hver gang har en bog/tekst klar til læsebåndet, som har tekstmængde nok til, at de kan læse hele tiden, så de ikke skal bruge tiden i læsebåndet på at finde en ny bog/tekst.

Vi foreslår, at eleverne første gang finder en fast plads, hvor de gerne vil sidde og læse hver gang. Lad det være muligt at finde en krog, vindueskarm eller andre alternativer. Dog anbefaler vi, at man bliver i klassen og dermed skaber et fællesskab omkring læsningen.

Sæt et ur til 20 minutter. Uret må gerne være synligt for eleverne, så de ved, hvor længe læsebåndet varer.

Ud over at finde bøger på skolens bibliotek er det oplagt, at man anvender Superbog.dk, som indeholder mere end 300 titler til frilæsning.

Ovenstående kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk. Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for boganmeldelsens genretræk. Det får de ved først at læse og analysere to boganmeldelser og derefter selv skrive en anmeldelse, hvor de bruger den viden om genren, de har fået. Fx at skrive et resumé, der ikke afslører for meget af handlingen, og at begrunde deres egen vurdering af bogen. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 6-10: Digte (vinterferie uge 7 eller 8)

Lektioner

20 +

Varighed

4

uger

Digte

Brug forløbet Digt 2 i iSkriv.dk (ca. 20 lektioner). Vi anbefaler, at læreren selv supplerer med flere titler end de enkelte centrale i iSkriv.dk.

Målet med forløbet Digt 2 i iSkriv.dk er at give eleverne forståelse for digtets genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse et digt samt selv skrive et digt, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået. Det er oplagt at lade dette forløb indgå i en større sammenhæng. Det kunne fx være et forløb om lyrik. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Lyrikarbejdet kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk (ca. 14 lektioner). Har klassen allerede gennemgået forløbet i forbindelse med Læsebåndet i uge 1-5, kan genren genopfriskes ved hjælp af den interaktive assistent, som findes i Basen. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk kan eleverne finde et stort udbud af titler til frilæsning og hermed til anmeldelser. Vi anbefaler serien Team A af Daniel Zimakoff og Ida-Marie Rendtorff. Her findes de 4 første titler i serien.

Uge 11-16: Fagtekster (påskeferie uge 12)

Lektioner

20 +

Varighed

5

uger

Fagtekster – opskrift og portræt

I dette forløb er der fokus på skriftlig fremstilling af fagtekster inden for instruerende og informerende genrer.

Instruerende tekst: Opskrift

Målet med forløbet Madopskrift i iSkriv.dk (16 lektioner) er at give eleverne forståelse for madopskriftens genretræk og dens opbygning. En madopskrift er en instruerende tekst med særlige sproglige træk (fx imperativ eller infinitiv, forkortelser) og med en særlig struktur med flere elementer, altså en multimodal tekst (fx liste, punktopstilling, billeder, bokse). Madopskriften er en genre, som mange elever kommer i kontakt med i deres dagligdag, og derfor er det vigtigt, at eleverne lærer at forholde sig til denne kommunikationsform.

I iSkriv.dk er der indlagt tre skrivekonferencer. Her fungerer læreren som vejleder, der undervejs skal stille afklarende spørgsmål til eleverne i planlægningen af deres tekst og sikre sig, at de er på rette vej. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Informerende tekst: Portræt

Brug forløbet Forfatterportræt i iSkriv.dk (16 lektioner). Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for et forfatterportræts genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse et forfatterportræt samt selv skrive et forfatterportræt, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået. Det er oplagt at lade dette forløb indgå i en større sammenhæng. Det kunne fx være en tidsperiode, hvor man har fokus på tidens forfattere eller et tema, som belyses gennem flere forfattere. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Her vil det være oplagt at skele til iLitt.dk og forløbene om Ole Lund Kirkegaard og H.C. Andersen som både indeholder biografiske aspekter og tolkende/analytiske sekvenser.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk finder eleverne eksempler på nyere forfatterskaber som fx Jørn Jensen, Benni Bødker, Lars-Henrik Olsen m.fl.

Uge 17-20: Fantasy

Lektioner

20 +

Varighed

4

uger

Fantasy

Målet med ­­­­­­­­­­forløbet Fantasyfortælling i iSkriv.dk (20 lektioner) er at give eleverne forståelse for fantasyfortællingens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved at skrive deres egne fantasyfortælling, hvor de anvender genrens specifikke træk, fx portalen, det magiske univers og det forsømte barn som hovedperson. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Det er oplagt at kombinere forløbet i iSkriv.dk med et arbejde med fantasytekster og de tilhørende forståelsesopgaver i Alineas frilæsningsportal Superbog.dk, som indeholder mere end 20 forskellige fantasytitler. Også her vil det give mening at koble forløbene sammen med boganmeldelsesforløbet i iSkriv.dk og evt. blot anvende assistenten i Basen til genopfriskning. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 21-25: Makkerlæsning med gys og gru

Lektioner

30 +

Varighed

5

uger

Makkerlæsning med gys og gru

I disse uger sættes fokus på makkerlæsning sideløbende med et forløb om læsning af gys og gru. I makkerlæsningen læser eleverne med en makker fra et mindre klassetrin, fx fra 3. klasse. Varigheden kan variere og forløbet kan strække sig over kortere eller længere tid, men her foreslår vi 2 lektioner om ugen. En del af øvelsen kan udvides til, at de store elever indledningsvis hjælper de mindre med at finde en tekst, fx på skolens bibliotek eller Superbog.dk. Herefter læses der sammen i ca. 15 minutter, hvorefter eleverne taler sammen parvis om det læste.

Sideløbende med makkerlæsningen foreslår vi et danskfagligt forløb ud fra Gys og gru-titler i Superbog.dk og forløbet Læsning og læseforståelse i iLitt.dk (20 lektioner). Formålet med forløbet har et dobbelt sigte. Eleverne lærer gysergenren at kende, og de oparbejder en bevidsthed om de læsestrategier, de selv anvender gennem læsningen.

I serien Koldt blod fra Superbog.dk kan eleverne hente og læse gyserserien af Jørn Jensen. Der er koblet forståelsesopgaver til hver enkelt titel i serien. Fra iLitt.dk kan forløbet Læsning og læseforståelse anvendes til at etablere nogle læseforståelsesstrategier hos eleverne – navnlig i kapitel 3, der fokuserer på novellen som genre. Eleverne kan her bringe sitets læseforståelsesværktøjer i spil som læsningen skrider frem. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.