Årsplan 7. klasse – 2016/2017

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 14 og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsagligt iLitt.dk, iSkriv.dk, Restudy og onlineproever.dk.

I årsplanen forudsætter vi at læreren selv supplerer op med stof fra hylderne, for at dække områder som der ikke er fokus på i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes lektionsangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning. Tidsrammen er udvidet en anelse eftersom erfaringen viser, at tiden ofte skrider i mere eller mindre grad.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 32-36: Eventyr

Lektioner

20-22

Varighed

 5 uger

Eventyr

Det primære mål i dette forløb er at udvikle solidt genrekendskab hos eleverne om eventyret, herunder forskellen på folkeeventyr og kunsteventyr.

Eleverne skal lære genren eventyr at kende, kende forskel på genretræk i folkeeventyr og kunsteventyr, kende forskel på flade og runde personer, kunne analysere med aktantmodellen og forstå begrebet aktanter som roller og kunne fremlægge egne overvejelser, tanker, følelser og meninger om eventyr.

Forløbet kan kobles til Eventyr i iSkriv.dk.

Eleverne arbejder her i et genrepædagogisk perspektiv med at skrive deres egne eventyr. Eleverne skal kunne opbygge et eventyr efter hjemme-ude-nyt hjem-modellen, kunne bruge eventyrelementer og kunne skrive talesprogspræget og mundret.

Ressourcer:

Restudy – Folkeeventyr

Uge 37-42: Musikvideo

Lektioner

20-22

Varighed

 5 uger

Musikvideo

Eleverne skal kunne analysere, fortolke og vurdere musikvideoer med fokus på billede, lyd og tekst, skelne mellem den performative, den narrative og den kunstneriske musikvideo, kunne forholde sig analytisk til billedfortællinger, udvikle deres genrekendskab til musikvideoer og rap, fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer og tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige og visuelle virkemidler.

Ressourcer:

Grammatik –  Sitet gør det nemt og motiverende for både lærer og elever at forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning. Sitet indeholder 30 retskrivningsprøver i 3 niveauer, der nøje svarer til ministeriets prøve.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring.

Restudy – Grammatik

Uge 43-47: Altid på

Lektioner

20-22

Varighed

 5 uger

Altid på

Formålet med dette forløb er at give eleverne et danskfagligt indblik i nogle af de medier og genrer, mange af dem allerede bruger på deres mobil, tablets eller andre bærbare enheder, dvs. forskellige former for meddelelser, sociale medier og nyhedsmedier. De skal lære om forskellige former for kommunikation og anvende kommunikationskritisk analyse.

Man kan med fordel kombinere dette forløb, med forløbet Reportage i iSkriv.dk.

Formålet med dette forløb er, at eleverne skal lære genren at kende ved at læse og undersøge en reportage, ligesom de lærer at planlægge og skrive en reportage. Sitet understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print).

Uge 48-2: Faglig læsning og læseforståelse

Lektioner

22

Varighed

 4 uger

Faglig læsning og læseforståelse

I forløbet arbejder eleverne med faglig læsning i dansk – for at forbedre læsningen af både fiktion og fagtekster. Det primære mål er at give eleverne en klar og faglig forståelse af, hvordan de kan optimere deres læseforståelse.

Ressourcer:

Restudy – Genrer

Uge 3-8: 1980'erne

Lektioner

22-24

Varighed

 4 uger

1980’erne

Det primære formål med dette forløb er at give eleverne indsigt og forståelse for perioden 1980’erne og sammenhængen mellem tiden og de forskellige medieudtryk og deres virkemidler. Gennem tekster, billeder og film indkredser dette forløb nogle af de temaer og motiver, der har været mest fremtrædende i 1980’erne.

Ressourcer:

Restudy – tekstanalyse

Uge 9-13: Forberedelse til projektopgaven

Lektioner

12

Varighed

 4 uger

Forberedelse til projektopgaven

Eleverne arbejder med at formulere problemformuleringer og fordybelsesområder og fokuserer hermed på den kommende projektopgave.

Ressourcer:

Grammatik – Sitet gør det nemt og motiverende for både lærer og elever at forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning. Sitet indeholder 30 retskrivningsprøver i 3 niveauer, der nøje svarer til ministeriets prøve.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring.

Restudy – Grammatik

Aktuelle begivenheder:

Projektuge – Her arbejder eleverne med projektopgaven. Datoerne kan variere fra skole til skole.

Uge 14-17: Øjenvidneberetning

Lektioner

18

Varighed

 4 uger

Øjenvidneberetning

I forløbet kan eleverne arbejde skriftligt med den genre som de drypvist stifter bekendtskab med i forløbet om 1980erne i iLitt.dk. Eleverne lærer genren at kende ved at læse og undersøge en øjenvidneberetning og de lærer at planlægge og skrive en øjenvidneberetning.

Sitet understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print).

Uge 18-21: Blog

Lektioner

18

Varighed

 4 uger

Blog

I dette forløb skal eleverne lære genren blog at kende, og de skal planlægge og skrive et indlæg til en blog.

Sitet understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print).

Uge 22-25: Norge og Sverige

Lektioner

22

Varighed

 4 uger

Norge og Sverige

I dette forløb skal eleverne arbejde med nabosprogene norsk og svensk. I forløbet skal de arbejde med norske og svenske avisartikler, rap, lyrik, kunstprojekter og taler og de skal beskæftige sig med tragiske begivenheder, som har rystet vores nabolande, men også påvirket danskerne – mordet på Olof Palme i Sverige og de forfærdelige begivenheder på Utøya i Norge.

Herefter foreslår vi en repetition af det stof som har været i fokus gennem skoleåret. I både iLitt.dk og iSkriv.dk er elevernes arbejde gemt og kan hentes frem, evt. til print.

Ressourcer:

Restudy – Genrer