Årsplan 9. klasse – 2016/2017

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 14 og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsagligt iLitt.dk, iSkriv.dk og onlineproever.dk

I årsplanen forudsætter vi at læreren selv supplerer op med stof fra hylderne, for at dække områder som der ikke er fokus på i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes lektionsangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning. Tidsrammen er udvidet en anelse i forhold til angivelserne i forløbsvejledningerne eftersom erfaringen viser, at tiden ofte skrider i mere eller mindre grad. Omvendt er det samlede årlige lektionstal en del højere end det normerede, hvilket giver læreren en mulighed for at fordele timerne efter temperament.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 32-36: Danmarksbilleder

Lektioner

24

Varighed

 5 uger

Danmarksbilleder

I dette forløb er fokus på Danmarksbilleder i litteraturen – i lyrik, raptekster, billeder, malerier, dokumentarfilm, reklamefilm og kortfilm, og avisartikler. Det vil sige en række tekster og billeder mv. fra forskellige perioder, som er kendetegnet ved at præsentere et syn på Danmark – et Danmarksbillede. Målet med forløbet er at give eleverne en forståelse for, at kunsten og litteraturen er en måde at udforske os selv på. Sekundært er det målet at udvikle elevernes genreforståelse.

Forløbet kan, med fordel, kobles til forløbet Essay 2 i iSkriv.dk.

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et essay. Eleverne skal have en forståelse for essayet som genre, kende genretrækkene for et essay og kunne skrive et essay, hvor de reflekterer over et emne.

Sitet understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print).

Ressourcer:

Restudy – Litterære perioder

Restudy – Genrer – Essay

Uge 37-41: Intertekstualitet

Lektioner

24

Varighed

 5 uger

Intertekstualitet

Det primære mål i dette undervisningsforløb er at give eleverne klar og faglig forståelse af intertekstualitet og dets uklare grænser, så det kan anvendes i tolkning af tekster mv. Gennem en række tekster og billeder fra forskellige genrer spores eleverne ind på intertekstualitetens betydning som virkemiddel, og med diskussioner reflekteres over begrebets uklare grænser – det er nogle gange svært at afgøre, om der er tale om intertekstualitet, parodi eller pastiche (efterligning).

Ressourcer:

Restudy – Fortolkning

Uge 43-47: Jesper Wung Sung

Lektioner

24

Varighed

 5 uger

Jesper Wung Sung

Formålet med dette forløb er at give eleverne et indblik i og viden om Jesper Wung-Sungs forfatterskab, herunder især hans sproglige eksperimenter og udvikling. Eleverne arbejder med tekster fra forskellige perioder af forfatterskabet, samt en film og en billedroman, og får således også udvidet deres genreforståelse.

Forløbet kan, med fordel, kobles med forløbet Novelle 2 i iSkriv.dk.

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal kunne opbygge en novelle med konflikt, vendepunkt/vendepunkter, klimaks og slutning, kunne skrive med variation i fortælletempo, kunne beskrive personer og miljøer direkte og indirekte, kunne bruge sproglige virkemidler, kunne bruge variation af periodelængde som et virkemiddel, kunne anvende direkte og indirekte tale som et virkemiddel.

Ressourcer:

Restudy – Tekstanalyse

Restudy – Genrer – Novelle

Restudy – Billedsprog

Uge 1-5: Forberedelse til terminsprøver

Lektioner

24

Varighed

 5 uger

Forberedelse til terminsprøver

Terminsprøver og datoer herpå kan variere fra skole til skole, men i den udstrækning at prøverne fokuserer danskfagligt på retstavning, læsning og skriftlig fremstilling anbefaler vi at arbejde med Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning. Sitet gør det nemt og motiverende for både lærer og elever at forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning. Sitet indeholder 30 retskrivningsprøver i 3 niveauer, der nøje svarer til ministeriets prøve.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring.

Ressourcer:

iSkriv.dk – tilbyder en lang række prøveopgaver i skriftlig fremstilling indenfor forskellige genrer – nyhedsartikel, dagbog, essay osv. Eleverne besvarer opgaverne i sitet, hvor de naturligvis også gemmes og kan printes.

Restudy – genrer

Aktuelle begivenheder

Projektopgave (uge 3-4)

Datoerne kan variere fra skole til skole. Eleverne arbejder her i dybden med deres problemorienterede arbejde og fremlæggelser.

Uge 6-9: Formelt brev

Lektioner

18

Varighed

 3 uger

Formelt brev

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en formelt brev. Eleverne skal kunne skrive modtagerrettet, tilpasse sprog og indhold efter situationen, tilpasse tonen efter modtager og situation, vide hvilke typer af henvendelser, der regnes med til et formelt brev, kende opsætningen af et formelt brev.

Eleverne skal kunne skrive modtagerrettet, tilpasse sprog og indhold efter situationen, tilpasse tonen efter modtager og situation, vide hvilke typer af henvendelser, der regnes med til et formelt brev, kende opsætningen af et formelt brev.

Uge 10-13: De syv dødssynder

Lektioner

24

Varighed

 4 uger

De syv dødssynder

De syv dødssynder har siden middelalderen været brugt som motiv i litteratur og billeder. Med udgangspunkt i dette og i, at synderne i moderne kulturkritik er blevet udråbt som dyder, lægges op til analyse af malerier, kortprosa, rap, kommentarer, noveller, artikler og kortfilm. Det skal give en forståelse af begrebet motiv, og det skal give en forståelse af, hvordan motiver går igen i og på tværs af tekster. Endvidere arbejdes med elevernes genrekendskab.

Ressourcer:

Restudy – Fortolkning

Restudy – Genrer

Uge 14-17: Dagbog

Lektioner

18

Varighed

 3 uger

Dagbog

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de kan skrive en dagbog. Eleverne skal lære, at skrive som en anden person ud fra oplysninger om personen, skrive kommentarer og reflektere over en hændelse, bruge adjektiver i udtryk for følelser, skrive personligt med brug af adverbier, udbrud, ufuldstændige sætninger o.a.

Ressourcer:

Grammatik – Sitet gør det nemt og motiverende for både lærer og elever at forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning. Sitet indeholder 30 retskrivningsprøver i 3 niveauer, der nøje svarer til ministeriets prøve.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring.

Restudy – Grammatik

Uge 18-21: Folkeskolens afgangsprøver

Lektioner

Varighed

 4 uger

Folkeskolens afgangsprøver

Folkeskolens skriftlige afgangsprøver og repetition af udvalgt stof fra det forgangne skoleår.

Ressourcer:

Restudy – Afgangsprøven

Uge 22-25: Prøver og læseferie

Lektioner

Varighed

 4 uger

Prøver og læseferie

Eleverne har læseferie.