00’erne

I dette forløb skal klassen lære perioden 00’erne nærmere at kende. Eleverne skal arbejde med at indkredse de motiver og temaer, der er særlige for perioden. Det skal de gøre ved at arbejde med noveller, malerier, rap og film. Som afslutning skal eleverne fremstille et produkt, der viser deres billede af 00’erne ud fra det, de har lært i forløbet. Produktet kan være en novelle, en raptekst, en reklamefilm eller en anden udtryksform, som eleverne finder passende.

Det primære formål med dette forløb er, gennem arbejde med tekster og andre medieudtryk, at give eleverne en forståelse af perioden 00’ernes mest fremtrædende motiver og temaer. Som et sekundært mål kommer eleverne også til at arbejde med sproglige og stilistiske virkemidler.

Eleverne skal

  • lære om det specielle ved perioden 00’erne
  • forstå, at en periode ikke er nøjagtigt tidsmæssigt afgrænset
  • lære særlige sproglige og stilistiske træk at kende
  • møde forskellige genrer og medieudtryk og kende deres særlige tidstypiske træk
  • lærer om disse genrers virkemidler og kunne bruge denne viden til analyse, fortolkning og perspektivering
  • kunne give udtryk for egne overvejelser, tanker, følelser og meninger.