Afledningsmorfemer

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

I forløbet Afledningsmorfemer til 5. klasse stifter eleverne bekendtskab med forstavelser og afledningsendelser. Formålet med dette og senere forløb om afledningsmorfemer er at gøre eleverne bevidste om, at ord består af morfemer.

I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven ved, hvad afledningsmorfemer er.
  • Eleven kender betydningen af nogle afledningsmorfemer.
  • Eleven genkender afledningsmorfemerne i ord og staver dem korrekt.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.