Afledningsmorfemer

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

I forløbet Afledningsmorfemer til 6. klasse fortsætter eleverne arbejdet med forstavelser og afledningsendelser. I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven kender betydningen af mange afledningsmorfemer.
  • Eleven genkender mange afledningsmorfemer i ord og staver dem korrekt.
  • Eleven staver med udgangspunkt i morfemer.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.