De syv dødssynder

I dette forløb kommer klassen til at arbejde med De syv dødssynder som litterært og billedskabende motiv – det vil sige, at eleverne skal arbejde med en række tekster, billeder og film, der alle er bygget op omkring en eller flere af De syv dødssynder. Det vil give eleverne en forståelse af, hvordan motiver går igen på kryds og tværs af forskellige medieudtryk og genrer. Samtidig vil de få udvidet deres genrekendskab. Afslutningsvis skal eleverne lave en kortfilm med temaet De syv dødssynder.

De syv dødssynder har siden middelalderen været brugt som motiv i litteratur og billeder. Med udgangspunkt i dette og i, at synderne i moderne kulturkritik er blevet udråbt som dyder, lægges op til analyse af malerier, kortprosa, rap, kommentarer, noveller, artikler og kortfilm. Det skal give en forståelse af begrebet motiv og hvordan motiver går igen i og på tværs af tekster.

Eleverne skal

  • forstå og anvende begrebet motiv
  • forstå og anvende De syv dødssynder som motiv i tolkningen af tekster
  • kende forskel på motiv og tema
  • analysere, fortolke og vurdere tekster i forskellige genrer
  • udvikle deres genrekendskab til kortprosa, billeder, raptekst, noveller, kommentar, kortfilm og artikler
  • forholde sig til og tage stilling til problemstillinger
  • fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer
  • tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige virkemidler.