3 bukke bruse 2

Om forløbet

Fokus i dette forløb er på elevernes oplevelse og fortolkning af et klassisk eventyr. De skal ikke selv læse eventyret, men lytte til den gode oplæsning.

Vurdér, om eleverne undervejs i forløbet skal læse bladrebogen i makkerpar. Se Tips for forslag til organisering af læsemakkere.

En god læser har en god forståelse af det, han/hun læser. Derfor arbejdes der i forløbet dels med at udvide elevernes ordforråd, dels med at give dem læsestrategier til at huske handlingen i eventyret.

Den afsluttende dramatiseringsøvelse er en måde at få alle elevens kompetencer i spil. Her kommer elevens forståelse af handlingen, eventyrets genretræk, fortolkning af de tre bukke og trolden tydeligt frem. Elever, som har oplevet skriveopgaverne som svære, får her mulighed for at udfolde sig friere og samtidig udtrykke deres faglighed.