Drillevokal å – u

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

I forløbet Drillevokal å – u til 3. klasse arbejder eleverne med en af de fem korte vokaler, der ofte giver staveproblemer, nemlig den korte vokal u, der ofte udtales å. I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven ved, at vi siger å, men vi skriver ofte u.
  • Eleven kan stave ord, hvor vi siger å, men skriver u.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.