Endelsen-t

iStavning tager hånd om de fejltyper, som eleverne i udskolingen ofte kæmper med. Det giver eleverne en forståelse for sproget og strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning.

I forløbet Endelsen -t til 9. klasse lærer eleverne at afgøre, hvornår et tillægsord (adjektiv) skal have endelsen -t. Det er et retstavningsområde, der erfaringsmæssigt giver mange stavefejl, fordi man ofte undlader at udtale endelsen t i daglig tale. I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven ved, hvornår tillægsord får endelsen -t.
  • Eleven ved, hvornår tillægsord kan optræde som biord.

Forløbet består af en Lær-del og en Træn-del.  I Lær lærer eleverne det faglige grundlag for emnet, arbejder med selvregulerende strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning, og de afprøver det indlærte i særlige opgaver. I Træn træner de videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det.