Ene eller ende?

iStavning tager hånd om de fejltyper, som eleverne i udskolingen ofte kæmper med. Det giver eleverne en forståelse for sproget og strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning.

Udsagnsord i lang tillægsform har endelsen –ende, og navneord i bestemt flertal har endelsen –ene. De to former forveksles ofte, da d’et i endelsen -ende er stumt og derfor udtales ligesom navneordsendelsen -ene. I forløbet Ene eller ende? til 7. klasse møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven ved, hvad endelserne –ene og –ende betyder og bruger dem korrekt i de fleste ord.
  • Eleven kan rette fejl i brugen af endelserne –ene og –ende i de fleste ord.

Forløbet består af en Lær-del og en Træn-del.  I Lær lærer eleverne det faglige grundlag for emnet, arbejder med selvregulerende strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning, og de afprøver det indlærte i særlige opgaver. I Træn træner de videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det.