Ene, ende eller ne?

iStavning tager hånd om de fejltyper, som eleverne i udskolingen ofte kæmper med. Det giver eleverne en forståelse for sproget og strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning.

Udsagnsord i lang tillægsform har endelsen –ende, og navneord i bestemt flertal har endelsen –ene. De to former forveksles ofte, da d’et i endelsen –ende er stumt og derfor udtales ligesom navneordsendelsen
ene. Lang tillægsform veksles også sommetider med kort tillægsform, når kort tillægsform har endelsen
ne. Også her kan det nemlig være vanskeligt at høre forskel på de to former, fx ankommende og ankomne. I forløbet Ene, ende eller ne? til 9. klasse møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven kan skrive ord med endelserne –ene og –ende
  • Eleven kan skelne mellem endelserne –ende og –ne og bruger dem korrekt.

Forløbet består af en Lær-del og en Træn-del.  I Lær lærer eleverne det faglige grundlag for emnet, arbejder med selvregulerende strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning, og de afprøver det indlærte i særlige opgaver. I Træn træner de videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det.