Ét eller flere ord?

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

I forløbet Ét eller flere ord? til 6. klasse fortsætter eleverne arbejdet med sammensatte ord. Eleverne lærer at afgøre, hvornår et ord er et sammensat ord og derfor skal skrives i ét ord, og de lærer regler, der kan hjælpe dem med at afgøre, om ord skal skrives i ét eller i flere ord.

I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven ved, at sammensatte ord er ord med mere end ét rodmorfem.
  • Eleven ved, at sammensatte ord altid skal skrives i ét ord.
  • Eleven kan afgøre, om ord skal skrives i ét eller flere ord.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.