Eventyrværksted

I eventyrværkstedet skal eleverne lytte til historier. De skal lære genren eventyr at kende, og de skal kunne forstå og genkende det særlige ved opbygningen i eventyr i forhold til begyndelse, midte og slutning. I skriveværkstedet kan eleverne bagefter ud fra eventyrene skrive deres egne historier. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan vælge at lave en bog, hvor de skriver til flere billeder med begyndelse, handling og slutning.

Målet med værkstedet er, at eleverne gennem de 6 eventyr opbygger kendskab til og forståelse for eventyrets særlige genretræk og bliver bevidste om opbygningen med en tydelig begyndelse, handling og  slutning. Der arbejdes med en bevidstgørelse af, at eventyr findes i mange udgaver, og at det, eleverne møder her, er den originale udgave – og derfor bliver de også præsenteret for ord og moraler, de måske ikke har mødt tidligere. Målet med skriveværkstedet er, at eleverne kan skrive deres egne eventyr med begyndelse, handling og slutning og derved selv eksperimentere med at udtrykke sig i genren.