Fandenivoldsk

I dette forløb skal klassen arbejde med en række fandenivoldske tekster fra forskellige perioder. Teksterne har det tilfælles, at de udfordrer de gældende normer, forarger og provokerer. Ofte er det unge, der står bag teksterne, men også etablerede og velkendte forfattere kan stå bag. Forløbet skal give eleverne en forståelse af, at teksters muligheder for at skabe debat går igen på tværs af forskellige litterære perioder. Derudover skal eleverne arbejde med at udvikle deres genrekendskab. Som afslutning skal de lave et portræt af deres egen generation under overskriften ”Fandenivoldsk”.

I forløbet er der fokus på det fandenivoldske i litteraturen, det vil sige en række tekster fra forskellige perioder, som er kendetegnet ved at være fandenivoldske på hver deres måde – altså tekster, som udfordrer det etablerede. Målet med forløbet er dels at give eleverne en forståelse for, at kunsten og litteraturen er en måde at udforske det forbudte på, dels at sætte synet på dem som generation i perspektiv. Unge har altid udfordret det etablerede.

Eleverne skal

  • udvikle forståelse for litteraturen som en mulighed for at afsøge og udfordre grænser
  • bruge begrebet fandenivoldsk til at forstå tekster
  • have indblik i forskellige litterære perioders særlige kendetegn
  • kunne analysere, fortolke og vurdere tekster i forskellige genrer og fra forskellige perioder
  • udvikle deres genrekendskab til især lyrik
  • forholde sig til og tage stilling til problemstillinger
  • kunne fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer
  • tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige virkemidler.