Forvekslingsord

iStavning tager hånd om de fejltyper, som eleverne i udskolingen ofte kæmper med. Det giver eleverne en forståelse for sproget og strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning.

På dansk har vi en del ord, der ofte bliver forvekslet, fordi ordene minder meget om hinanden i både form og indhold. I iStav er der forløb om sådanne forvekslingsord i både 8. og 9. klasse. I forløbet Forvekslingsord til 8. klasse arbejder eleverne med følgende ord og ordpar: vær/værd/vejr/hver, skin/skind, yndling/yngling, venner/vænner/vender, viste/vidste, vente/vendte, sin/hans/hendes og ligge/lægge.

I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven kan skelne mellem mange af de almindelige forvekslingsord.
  • Eleven kan for det meste bruge stedordene sin, hans og hendes

Forløbet består af en Lær-del og en Træn-del.  I Lær lærer eleverne det faglige grundlag for emnet, arbejder med selvregulerende strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning, og de afprøver det indlærte i særlige opgaver. I Træn træner de videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det.