Fremmedord

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

Det danske ordforråd kan deles op i to hovedgrupper. Den første gruppe af ord kaldes arveord. Den anden gruppe består af ord, som dansk på et eller andet tidspunkt har fået fra et andet sprog. De kaldes låneord og fremmedord. Låneord er så optagede i sproget, at de bliver opfattet som en del af det. Fremmedord er de ord, som stadig virker fremmede, men bliver brugt i sproget. I dette forløb lærer eleven at genkende, stave og gruppere fremmedord.

I forløbet Fremmedord til 8. klasse møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven kan afgøre, om ord skal begynde med in eller ind.
  • Eleven kan stave fremmedord, der ender på tion, sion og ssion.
  • Eleven kan stave fremmedord, der ender på ment.
  • Eleven kan stave almindelige fremmedord.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med opgaver, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.