Intertekstualitet

I dette forløb skal eleverne lære at forstå begrebet intertekstualitets betydning for tekster. Samtidig skal de forstå, at begrebet har uklare grænser. Det skal eleverne lære ved at arbejde med forskellige tekster, som alle bruger intertekstualitet som et virkemiddel. Herudover skal eleverne arbejde med og udvide deres genrekendskab til sange, personlig erindring, kronik, rap, malerier og tegninger og lyrik. I afslutningen af forløbet skal eleverne selv skrive en tekst med intertekstuelle referencer.

Det primære mål i dette undervisningsforløb er at give eleverne klar og faglig forståelse af intertekstualitet og dets uklare grænser, så det kan anvendes i tolkning af tekster mv. Gennem en række tekster og billeder fra forskellige genrer spores eleverne ind på intertekstualitetens betydning som virkemiddel, og med diskussioner reflekteres over begrebets uklare grænser – det er nogle gange svært at afgøre, om der er tale om intertekstualitet, parodi eller pastiche (efterligning). Som et sekundært mål arbejder eleverne også i dybden med forskellige genrer (sange, personlig erindring, kronik, rap, malerier og tegninger og lyrik).

Eleverne skal

  • lære begrebet intertekstualitet at kende
  • forstå, at begrebet har flydende grænser
  • kende forskel på intertekstualitet, pastiche og parodi
  • anvende begrebet intertekstualitet i teksttolkning
  • møde forskellige genrer og genkende deres karakteristika (sange, personlig erindring, kronik, rap, malerier, tegninger og lyrik).