Jesper Wung-Sung

I dette forløb skal klassen arbejde med forfatteren Jesper Wung-Sung. Eleverne skal arbejde med forskellige typer af noveller og romaner, og de skal læse og høre om mennesket og forfatteren Jesper Wung-Sung. Målet er at give eleverne et indtryk af Jesper Wung-Sung som person og forfatter, hans særlige kendetegn, skrivestil og sprog. Derudover skal eleverne udvikle deres genrekendskab til novelle, roman og billedroman, samt spillefilm, som Jesper Wung-Sung har skrevet manuskript til. Til slut i forløbet skal eleverne digte videre på en tekst af forfatteren.

Formålet med forløbet er at give eleverne et indblik i og viden om Jesper Wung-Sungs forfatterskab, herunder især hans sproglige eksperimenteren og udvikling. Eleverne arbejder med tekster fra forskellige perioder af forfatterskabet, samt en film og en billedroman og får således også udvidet deres genreforståelse.

Eleverne skal

  • have viden om Jesper Wung-Sung som nutidig forfatter af ungdomslitteratur
  • kunne analysere, fortolke og vurdere noveller, romaner, film og billedromaner
  • udvikle deres genrekendskab til noveller, romaner og spillefilm
  • kunne fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer
  • tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige virkemidler
  • tilegne sig større viden og bevidsthed om visuelle virkemidler
  • tilegne sig større viden og bevidsthed om filmiske virkemidler
  • forholde sig til og tage stilling til problemstillinger og temaer i forfatterskabet.