Læseværksted

I læseværkstedet skal eleverne igennem 8 læs-selv-historier sammen med Ida og Emil. Her skal de læse mange små og lydrette ord. Hvis der undervejs er ord, de ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordet. Når eleven har læst et kapitel, skal han/hun klare et læse- eller skrivespil, hvor de ord, eleven har læst i historien, bliver gentaget.

Målet med læseværkstedet er at præsentere eleverne for læsetekster, der er bygget op af mange korte, lydrette ord med mange gentagelser i et kendt univers. Eleverne vil blive præsenteret for dynamiske illustrationer, lydlig oplæsningsstøtte og tekstintegrerede øvelsesspil for hvert kapitel. Der er 8 læs-selv-historier, der hver indeholder 6 eller 8 kapitler. Der er indbygget faglig progression i de 8 historier, så ord- og tekstniveau øges for hver historie.