Læseprøven klæder dig og dine elever på til den digitale prøve i læsning efter 9. klasse. Læseprøven kan både bruges som undervisningsmateriale og som test af elevernes læsefærdigheder.

Læseprøven giver dig

  • adgang til otte digitale læseprøver, som i form, sværhedsgrad og indhold ligner 9.–klasseprøven i læsning
  • overblik over elevernes prøveresultater i de otte prøver
  • nem adgang til administration af prøverne
  • mulighed for selv at gennemføre en digital prøve på samme vilkår som eleverne
  • ideer til tilrettelæggelse af undervisning i læseprøverne
  • mulighed for at afklare, om en elev har glæde af at aflægge prøve på særlige vilkår (elever med særlige behov)

Lærervejledningen til læseprøven, som du kan downloade ovre til højre, giver dig inspiration til:

Målrettet undervisning af klassen i de fem forskellige teksttyper og dertil hørende opgaver, som 9.-klasseprøven består af, så dine elever både bliver fortrolige med de tekst– og opgavetyper, de præsenteres for i 9.–klasseprøven og samtidig lærer sig almene og hensigtsmæssige tekstforståelsesstrategier, som også kan bruges uden for prøvesituationen.

Anvendelse af (nogle af) de otte prøvesæt som testmateriale, så dine elever dels kan få den nødvendige erfaring med de nye digitale prøver i læsning, og dels kan få testet deres færdigheder i dansk, læsning i forhold til de krav, der stilles ved 9.-klasseprøven. Du kan få overblik over klassens prøveresultater og hente inspiration til, hvordan du kan følge op på prøven både i forhold til hele klassen og i forhold til enkelte elever.

Hver af de otte prøvesæt består – ligesom den digitale 9.–klasseprøve – af et teksthæfte, som skal kopieres til eleverne inden prøveaflæggelsen, og opgaver, som eleverne løser digitalt.