Læsning af fiktion

I fiktionslæseværkstedet skal eleverne læse 8 historier i Ida og Emils univers. Hver historie indeholder 8 kapitler. Inden for det enkelte kapitel er der flere læsesider, som eleverne bladrer i ved at klikke på den røde pil til højre. Hvis der undervejs er ord, eleverne ikke kan læse, kan de få hjælp ved at klikke på ordet. Når eleven har læst et kapitel, skal han/hun svare på en række spørgsmål, der alle relaterer sig til teksten.