Læsning og læseforståelse

I dette forløb skal eleverne lære, hvad man kan gøre for at blive en god og aktiv læser og derved få en god læseforståelse. Den gode læser anvender både øjnene og hånden, og i dette forløb finder klassen opgaver, der knytter sig til begge dele.

Eleverne skal arbejde med læsning og læseforståelse i både skønlitterære og fagtekster fra danskfaget. Det er intentionen, at eleverne gennem en eksplicit undervisning i læsning og læseforståelse bliver bevidste om, hvad der karakteriserer en aktiv læser, hvilke komponenter læseprocessen er sammensat af, og at de får forståelse af, at deres læsekompetence kan udvikles gennem hele skoleforløbet. De skal selvfølgelig også have viden og færdigheder til at forbedre deres læseforståelse og til at blive aktive læsere. Derudover er det et mål, at elevernes skrivning inddrages for at optimere læseforståelsen, både i form af tænkeskrivning og som afslutning i form af præsentationsskrivning, hvor eleverne forholder sig personligt til en læst tekst.