Eventyrværksted

I eventyrværkstedet skal eleverne lytte til 8 forskellige historier inden for genrerne eventyr og fabel. Bagefter arbejder eleverne i de tilhørende skriveværksteder, hvor de kan skrive egne historier. De kan vælge at skrive til ét billede, eller de kan lave en bog, hvor de skriver til flere billeder med begyndelse, handling og slutning.

Målet med værkstedet er en bevidstgørelse af forskellige genrer som fx fabel og eventyr. Her møder eleverne den originale udgave – og derfor bliver der også præsenteret ord og moraler, de måske ikke har mødt tidligere. Målet med skriveværkstederne er, at eleverne kan skrive deres egne historier med begyndelse, handling og slutning.