Malk de Koijn

I dette forløb skal klassen arbejde med rapgruppen Malk de Koijns forfatterskab. Gruppens legende, kreative og abstrakte tilgange til det danske sprog har rykket grænserne for, hvad man kan og bør, når man vil skrive lyrik på dansk. Malk de Koijn er mere end en rapgruppe – deres lyriske univers er et fænomen. Det skal eleverne arbejde med her – både gennem analyser af tekster og ved selv at skrive inspireret af Malk de Koijn.

Forløbet er bygget kronologisk op omkring Malk de Koijns forfatterskab. Eleverne vil få kendskab til gruppens op- og nedture, og de får en introduktion til gruppens lyriske univers gennem analysearbejde omkring udvalgte Malk de Koijn-tekster. Teksterne er udvalgt, så de dækker et bredt spektrum af Malk de Koijns meget forskellige tilgange til lyrik.

Eleverne skal

  • opnå kendskab til Malk de Koijn som rapgruppe og som mennesker og til deres generelle forfatterskab
  • opnå en forståelse for Malk de Koijns legende og anderledes tilgange til lyrik gennem analyse af udvalgte tekster
  • med udgangspunkt i Malk de Koijns forfatterskab og sproglige univers lære, at sproget er levende og en kreativ legeplads
  • trænes i at forholde sig til symbolik, billedsprog, metaforer og intertekstuelle referencer i lyrik
  • trænes i at tænke sprogligt abstrakt igennem produktion af egen lyrik inspireret af Malk de Koijn
  • udvikle egne lyriske tekster, så de til sidst har skabt deres eget lyriske fantasiunivers i stil med Malk de Koijns eller med deres eget unikke præg.