Med stort eller lille

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

De fleste elever på 5. klassetrin være fortrolige med brugen af stort begyndelsesbogstav i egennavne, men mange skriver fejlagtigt ugedage, måneder, sprog og nationaliteter med stort begyndelsesbogstav. Forløbet Med stort eller lille arbejder med netop disse fejltyper.

I forløbet Med stort eller lille til 5. klasse møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven skelner mellem fællesnavne og egennavne.
  • Eleven skriver egennavne med stort begyndelsesbogstav.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.