Med stort eller lille?

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

De fleste elever på dette trin vil være fortrolige med brugen af stort begyndelsesbogstav i egennavne, men mange skriver fejlagtigt ugedage, måneder, sprog og nationaliteter med stort begyndelsesbogstav. Dette forløb slår de danske regler fast, så eleverne kan lære dem eller få dem repeteret.

I forløbet Med stort eller lille? til 6. klasse møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven skelner mellem fællesnavne og egennavne.
  • Eleven skriver sammensatte ord, hvor det ene ord er et egennavn med stort begyndelsesbogstav.
  • Eleven skriver egennavne med stort begyndelsesbogstav.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.