Nabosprog

I de tre nordiske lande, Danmark, Sverige og Norge, har vi et sprogligt fællesskab, som blandt andet skyldes vores fælles historiske baggrund. Mange vil måske hævde, at de ikke forstår norsk eller svensk, men sagen er, at vi alle i Danmark har nabosproglige kompetencer. Vi skal bare lige opdage det.

I dette forløb skal klassen arbejde med nabosprogene norsk og svensk. Danmark, Norge og Sverige har historisk set altid haft et had/kærlighedsforhold til hinanden, men uanset de uoverensstemmelser, der har været, har vi stadigvæk i dag et sprogligt og kulturelt fællesskab med vores nordiske naboer. I forløbet skal eleverne arbejde med norske og svenske avisartikler, lyrik, kortfilm etc. Som afslutning på forløbet kan I vælge at skabe et samarbejde med en klasse fra Norge eller Sverige, hvor I kan bruge forståelsen af de nordiske sprog i praksis, eller I kan vælge at lave en dokumentarfilm om nabosprogene.

Eleverne skal

  • læse og analysere tekster på svensk og norsk
  • skærpe deres sproglige iagttagelsesevne og udvikle et sprog om sprog
  • opdage, at de allerede har nabosproglige kompetencer
  • fokusere på de kulturelle forskelle og ligheder i Norden
  • lære at sammenligne dansk, norsk og svensk
  • kende til huskeregler til forståelsen af nabosprog
  • kende til de ’farlige ord’, som kan forvirre i forståelsen af nabosprog.