Novellen

I dette forløb skal klassen arbejde med genren novelle – og læse både ældre og nyere noveller. Eleverne vil få indblik i, hvordan genren har udviklet sig med hensyn til brug af virkemidler, og de skal lære at analysere, fortolke og perspektivere noveller. Til slut i forløbet skal eleverne arbejde med videreskrivning af en novelle ud fra enten Blichers Sildig opvågnen eller Helle Helles Venlige fremmede.

Formålet med dette undervisningsforløb er at give eleverne forståelse af genren novelle og sætte fokus på centrale indfaldsvinkler til analyse og fortolkning af ældre og nyere noveller. Gennem arbejdet med ældre og nyere noveller spores eleverne ind på udviklingen af genren, dens virkemidler og former. Som et sekundært mål kommer eleverne også til at arbejde med ældre sprog og sprogbrug.

Eleverne skal

  • lære genren novelle at kende
  • lære at forstå ældre tekster
  • tilegne dig viden om novellens virkemidler, herunder komposition, personkarakteristik, fortæller og fortællestil
  • tilegne dig viden om motiv og tema
  • lære metoder til analyse, fortolkning og perspektivering af noveller
  • kunne fremlægge dine egne overvejelser, tanker, følelser og meninger om noveller.