Nutids-r

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

Forløbet Nutids-r til 6. klasse arbejder eleverne med udsagnsord, der udtales ens i navneform og nutid. I forløbet lærer eleven blandt andet hjælperegler, som de kan bruge til at afgøre, om udsagnsordet skal stå i nutid og ende på r eller i navneform og ende på e.

I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven kan kende forskel på navneform og nutid.
  • Eleven kan afgøre, om udsagnsord skal stå i navneform og ende på e eller i nutid og ende på r.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.