Passiv

iStavning tager hånd om de fejltyper, som eleverne i udskolingen ofte kæmper med. Det giver eleverne en forståelse for sproget og strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning.

Forveksling af nutid og datid passiv er årsag til en del stavefejl, da det kan være vanskeligt at høre forskel på dem, fx det lykkes mig – det lykkedes mig. I forløbet Passiv til 8. klasse møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven kan skelne mellem udsagnsord i aktiv og i passiv form.
  • Eleven kan forklare, hvordan passiv form dannes.
  • Eleven kan skelne mellem udsagnsord i nutid passiv og datid passiv.

Forløbet består af en Lær-del og en Træn-del.  I Lær lærer eleverne det faglige grundlag for emnet, arbejder med selvregulerende strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning, og de afprøver det indlærte i særlige opgaver. I Træn træner de videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det.