R-problemer ved navneord

iStavning tager hånd om de fejltyper, som eleverne i udskolingen ofte kæmper med. Det giver eleverne en forståelse for sproget og strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning.

Ved nogle navneord er det vanskeligt at høre forskel på ental og flertal, og derfor bliver der ofte lavet stavefejl i de ord. Navneordene bliver ofte samlet under betegnelsen navneord med r-problemer. I forløbet r-problemer ved navneord til 8. klasse møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven ved, at ved nogle navneord er det vanskeligt at høre endelsen i ubestemt flertal.
  • Eleven kan afgrænse de navneord, hvor det er vanskeligt at høre endelsen i ubestemt flertal.
  • Eleven skriver som regel endelserne korrekt ved denne gruppe navneord.

Forløbet består af en Lær-del og en Træn-del.  I Lær lærer eleverne det faglige grundlag for emnet, arbejder med selvregulerende strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning, og de afprøver det indlærte i særlige opgaver. I Træn træner de videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det.