Reportage

I forløbet skal eleverne arbejde med genren reportage. En reportage er en artikel skrevet af en person, som er på stedet og iagttager og beskriver alt. Den bringer læseren helt tæt på den begivenhed, reportagen handler om. Eleverne skal lære genren at kende ved at læse og undersøge en reportage, og de skal  planlægge og skrive en reportage.

Målet for forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de planlægger skriveprocessen og skriver en reportage.

Eleverne skal

  • kunne opbygge en reportage
  • kunne skrive en god startsætning
  • kunne bruge en observerende 3.-persons-fortæller
  • kunne bringe faktuelle oplysninger om hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan og hvorfor
  • kunne beskrive med alle sanser og skrive detaljeret og præcist om steder, personer og hændelser
  • kunne bruge interviewcitater fra kilder
  • kunne skabe sammenhæng mellem start og slutning
  • kunne bruge aktive verber.