Sæt tegn

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

Forløbet Sæt tegn til 4. klasse er det første af flere forløb om tegnsætning. I dette forløb lærer eleverne at sætte punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn. For at gøre øvelserne forståelige og overkommelige for eleverne optræder der udelukkende helsætninger i opgaverne. I forløbene om tegnsætning på de følgende klassetrin i iStavning vil eleverne få et øget kendskab til tegnsætning.

I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven kan finde udsagnsled og grundled i enkle sætninger.
  • Eleven kan sætte punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluering, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.