Sætningslæsning

I dette forløb skal eleverne læse små, lydrette tekster og finde det billede, der passer til teksten.

Målet med forløbet om sætningslæsning er, at eleverne lærer at forstå de tekster, de læser. De lærer, at ord er betydningsbærende. Der er indbygget faglig progression i de 8 spil.