Sætningsskrivning

I dette forløb skal eleverne spille 8 spil, hvor de i første omgang skal læse nogle ord og sætte disse i rigtig rækkefølge, så de danner en sætning, der passer til det pågældende billede. Herefter skal de selv skrive en sætning med udgangspunkt i et billede. Det er angivet, hvor mange ord eleven skal skrive. Skriver eleven forkert i første runde, vil et højttalerikon træde frem, så eleven kan få hjælp til de ord, der skal skrives/læses.