Sammensatte ord

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

I dette forløb skal eleverne arbejde med sammensatte ord. Eleverne lærer, at sammensatte ord er ord, der består af to eller flere rodmorfemer. Forløbet arbejder også med bindebogstaver. Eleverne lærer, at de ved hjælp af morfemer kan ”bygge” alle de ord, der findes i det danske sprog.

I forløbet Sammensatte ord til 5. klasse møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven ved, hvad et rodmorfem er.
  • Eleven ved, at der er et rodmorfem i alle ord.
  • Eleven ved, at sammensatte ord har to eller flere rodmorfemer.
  • Eleven kan stave sammensatte ord ved at se på betydningen.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.