Små og store bogstaver

iStavning tager hånd om de fejltyper, som eleverne i udskolingen ofte kæmper med. Det giver eleverne en forståelse for sproget og strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning.

Om et ord skal skrives med lille eller stort begyndelsesbogstav, er et problem, som mange elever selv i de ældste klasser har vanskeligt ved at afgøre. Almindelige egennavne som navne på personer, byer og lande volder sjældent problemer, men så snart der bliver tale om bare lidt specielle forhold, er mange elever usikre. I forløbet Små og store bogstaver til 8. klasse møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven skelner mellem fællesnavne og egennavne.
  • Eleven ved, hvornår de skal skrive med stort begyndelsesbogstav i ord.

Forløbet består af en Lær-del og en Træn-del.  I Lær lærer eleverne det faglige grundlag for emnet, arbejder med selvregulerende strategier, som de kan bruge i deres daglige skrivning, og de afprøver det indlærte i særlige opgaver. I Træn træner de videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det.