Sprogforståelse

I dette forløb skal eleverne igennem 8 spil, hvor de skal vise, at de forstår det, de hører, ved at klikke på det rigtige billede.

Målet med forløbet om sprogforståelse er, at eleverne lærer at lytte koncentreret til tekster, de hører, og at de lærer at udlede information af teksten. Der er indbygget faglig progression i de 8 spil.