Sprogforståelse

I dette forløb skal eleverne lære at lytte rigtig godt efter, når de får en besked, og de skal forstå en beskrivelse. De skal også arbejde med begreber som stor/lille eller over/under.

Målet med forløbet om sprogforståelse er, at eleverne opøver lytteforståelse og bliver opmærksomme på nuancerne i det, de hører og ser, og at de kan koble denne viden. De får desuden en begyndende forståelse for forholdsord og begreber.