Tillægsord – morfemer

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

Forløbet Tillægsord – morfemer til 5. klasse er en del af tre forløb, der arbejder med de tre store ordklasser: navneord, tillægsord og udsagnsord. I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven kender tillægsords almindelige bøjningsmorfemer.
  • Eleven ved, at der kan være problemer ved bøjningen af visse tillægsord.
  • Eleven skriver tillægsord med den korrekte endelse.
  • Eleven kan stave nogle vanskelige tillægsord.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.