Turbo Folkeeventyr

Turbo-forløbet er et lynkursus i at skrive et folkeeventyr. Hvor eleverne i de ordinære iSkriv-forløb arbejder undersøgende og dialogisk med forforståelse og analyse af to tekster, inden de selv planlægger og skriver deres egen tekst, er der i Turbo-forløbet udelukkende fokus på skriveprocessen.

Forløbet kan bruges som et brush-up af genren for de klasser, der tidligere har arbejdet med genren, eller som hjælp til de elever, som skal løftes op på niveau med de andre i klassen.