Udsagnsord – morfemer

iStavning er læringsforløb og træning i stavning, tegnsætning og grammatik samlet i ét motiverende univers.

I forløbet Udsagnsord – morfemer til 5. klasse er en del af tre forløb, der arbejder med de tre store ordklasser: navneord, tillægsord og udsagnsord. I forløbet møder eleverne varierende udfordringer, der fører dem frem mod opfyldelse af følgende læringsmål:

  • Eleven ved, at de ikke altid kan høre endelsen på udsagnsord i nutid.
  • Eleven kan afgøre, hvilken endelse der er rigtig ved den slags udsagnsord.
  • Eleven kender kort tillægsform og lang tillægsform.

I Træn træner eleverne videre i det omfang og på det niveau, som de har brug for det. Forløbet afsluttes med en evaluerende diktat, der prøver eleven i de områder, der er arbejdet med i forløbet.